Nyheter

Tankstation i container ger kontroll på formoljan

Med en tankstation i en container har Heidelberg Materials Betong kontroll i realtid på att rätt typ av formolja tankas i deras betongbilar. Systemet ser till att rätt mängd debiteras och minimerar även överanvändning. Konceptet BASECAMP Filling Station har utvecklats av företaget Biobase i samarbete med Containertjänst.

Biobase är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar biobaserade oljor och industrivätskor. Ett exempel är formolja för betongindustrin. Den används för att få formar att släppa från betongen och även för att förhindra att betong fastnar i och på betongbilar.

Heidelberg Materials Betong Sverige AB har många betongfabriker och på varje fabrik finns både företagets egna betongbilar och underentreprenörers bilar. Företaget upplevde att de hade dålig kontroll på att underentreprenörer använde rätt formoljaförbrukningen av formolja samt att det förekom överanvändning från chaufförerna.

– Heidelberg Materials bad oss lösa deras problem. Vi tog då fram en container med en tank för formoljan och ett pumpsystem med betalningslösning tillsammans med Containertjänst och pumpleverantören, berättar Petter Westerblad som är försäljningsansvarig för industrivätskor på Biobase.

Mobil tankstation med betallösning

Lösningen fick namnet BASECAMP Filling Station. Varje chaufför har en tagg som blippas vid tankningen, som registreras på företag och chaufför. Underentreprenörerna behöver bara betala för den mängd de använder. Biobase skickar en rapport en gång i månaden och kan sedan fakturera.

Då mängden formolja som används registreras i realtid ser Biobase när det är dags att fylla på tanken. Heidelberg riskerar inte att formoljan tar slut och de behöver inte ha stora lager. Det hjälper dem även att räkna ut sitt CO2-avtryck då man har full kontroll på förbrukningen.

– När vi insåg att en container var rätt lösning tog vi kontakt med Containertjänst och projektledaren Robert Johansson där hjälpte oss att ta fram konceptet, säger Petter Westerblad.

Skräddarsydd containerlösning

Containertjänst utgick från en 8-fots container. I den byggdes en mellanvägg för att valla in tanken som är på 2,5 kubikmeter. På en sidovägg sitter tankhandtaget och under det sitter en spillbricka för att ta hand om eventuellt läckage. På motstående vägg sitter pumpen.

– Containertjänst är väldigt lätta att jobba med. De är lyhörda och kommer med lösningar och idéer. Det märks att de kan det här. Själv visste jag inte att man kunde bygga i en container innan vi började med det här projektet. Men nu vet jag att det mesta är möjligt, konstaterar Petter Westerblad.

Containertjänst utgår från standardcontainrar som byggs om, inreds och skräddarsys efter kundernas specifika behov.

– Containrarna kan användas permanent på ett ställe, men deras standardiserade yttre design gör dem även lätta att flytta vid behov, säger Michael Skärbo, marknadschef på Containertjänst.

Inför varje kundprojekt görs en genomgång med kunden för att få fram syftet med containern, vilka funktioner som är nödvändiga, och de ytterligare önskemål kunden har.

– Baserat på diskussionen utvecklar vi en skräddarsydd lösning som presenteras med en detaljerad skiss och en plan för ombyggnaden, inklusive materialval, designelement och funktionella aspekter, berättar Michael Skärbo.

Smidig och lätthanterad

Den första idén Biobase jobbade efter var att sätta tusenliters IBC-tankar i en container.

– Då hade vi behövt lasta i och ur IBC-tankarna med hjullastare. Dessutom skulle tankhandtaget sitta utanpå containern. Vi insåg att vi behövde ha allt på insidan.

Nu är det bara att köra fram en IBC-tank och sticka ner en pump i den och fylla tanken i containern. Normalt behöver det bara göras två, tre gånger per år.

– Den här lösningen är lite dyrare initialt men tittar man långsiktigt går det att räkna hem den inom något år. Det är tuffa tider för betongbranschen nu, och med BASECAMP Filling Station slipper kunderna binda kapital i lagring av formolja och de behöver inte tänka på inköp. Vi sköter allt åt dem, understryker Petter Westerblad.

Minskad förbrukning

Projektet med att ta fram en containerbaserad mobil tankstation kom till efter att Heidelberg Materials fått krav från Stockholms stad att gå över till miljöbaserade produkter. Tidigare förvarades formoljan i fat där betongbildförarna kunde tanka utan begränsning.

– Med den här lösningen med en mobil tankstation med betallösning har förbrukningen av formolja minskat och med det våra kostnader, säger Max Lindeskog som är fabrikschef på Heidelberg Materials Betong.

Den första BASECAMP Filling Station har testats på Heidelberg Materials betongfabrik i Värtan i Stockholm.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet och kommer att placera ut flera tankstationer på våra anläggningar. Tre till är redan beställda och produceras nu.