Nyheter

Lyckad demonstration av världens första fjärrövervakade förarlösa stadsfärja

Elfärjan Estelle är tänkt att bli först i världen att kunna köras helt utan skeppare ombord. På torsdagens demonstrationstur från Norr Mälarstrand i Stockholm övervakades och opererades den självkörande färjan över 5G-nätet.

För ett år sedan lanserades världens första kommersiella förarlösa, elektriska passagerarfärja – Estelle – i Stockholm. Nu är bolaget bakom färjan, Zeabuz, snart klara med nästa steg i utvecklingen, nämligen att kunna övervaka och vid behov styra färjan helt från distans, utan personal ombord. På torsdagen gjordes en demonstrationstur på ett soligt Riddarfjärden tillsammans med EIT Urban Mobility, ett initiativ från European Institute of Innovation and Technology (EIT), ett EU-organ.

– Det är jättekul att vi nu har kommit ända fram till att kunna köra en stadsfärja med fjärrövervakning. Fjärrövervakning är en nyckel till att kunna skala upp den här typen av transport så att man kan ha många färjor i trafik samtidigt med täta avgångar. Det blir ett ordentligt lyft för resenärerna, det blir skalbart och det blir hållbart, säger Peter Vest, Senior Investment Portfolio Manager på EIT Urban Mobility.

Tekniken bakom den förarlösa färjan och fjärrövervakningen utvecklas av det norska företaget Zeabuz, som får stöd från EIT Urban Mobility. Konceptet där självkörande båtar övervakas på distans från ett kontrollrum, det som kallas ”onshore supervised autonomy”, kan låta enkelt men det kräver mycket av tekniken, i allt från sensorer och snabb 5G-uppkoppling. För Zeabuz är den lyckade demonstrationsturen därför också en viktig milstolpe i sin vision om att förändra stadsnära vattenburna persontransporter.

– Det här projektet, och demonstrationen i dag, visar att tekniken nu faktiskt är redo för den här typen av transportlösningar. 5G-nätet är en nyckel, och det är nu på många håll tillräckligt utbyggt för att klara våra krav. 5G ger minimal fördröjning, vilket är nödvändigt för distansoperationer, säger Carl Petersson på Zeabuz.

De tekniska förutsättningarna är också en av anledningarna till att det är just Stockholm som får äran att vara testbädd för den förarlösa och fjärrövervakade färjan. Men enligt Peter Vest på EIT Urban Mobility är svenskar också bra på att våga pröva nya innovationer och lösningar och utvärdera dem.

– Vi får mycket feedback och återkoppling från både passagerare och från myndigheter och politiken i Sverige, och det hjälper oss mycket. Vi utvecklar de här lösningarna för att fungera världen över, men det är ju också svårt att tänka sig en vackrare plats att testa på än det här, avslutar Peter Vest, och pekar ut över Riddarfjärden.

Zeabuz och projektet stöttas av EIT Urban Mobility, som är ett initiativ från European Institute of Innovation and Technology (EIT), ett EU-organ, och Europas största nätverk för mobilitetsinnovationer i städer.