Nyheter

Varannan svensk vill ha fler parkeringsplatser

I slutet av 2023 fanns nästan fem miljoner personbilar i Sverige. Bilen spelar en central roll i svenskarnas liv, det framgår i en ny undersökning från Easypark. Nästan hälften av svenskarna uppger att de kör bil minst fem dagar i veckan. Hälften anser också att det behövs fler parkeringsplatser.

Tillgången (eller bristen) på parkeringsplatser i landets städer är ett ämne som engagerar.

En ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Easypark visar att hälften av svenskarna tycker att deras stad behöver fler parkeringsplatser. Bara fyra procent tycker att det borde finnas färre parkeringsplatser i deras stad. I samma undersökning uppskattar femton procent att det tar minst sju minuter att hitta parkering. Stockholmarna letar ofta ännu längre. Där säger var tionde (11%) att det brukar ta åtminstone elva minuter att hitta parkering i staden.

– Man ska inte behöva leta länge efter parkering. Det är ett frustrerande slöseri med tid och pengar som dessutom genererar onödiga utsläpp. Det är lätt att tänka att man vill ha fler parkeringsplatser men faktum är att det är i väldigt få fall det faktiskt behövs. Ett exempel är att det ofta är svårare att hitta parkering på gatan än i parkeringshusen. Vi arbetar tillsammans med många av Sveriges städer för att balansera och skapa bättre flöden i trafiken, säger Gustaf Lartén, Sverigechef och mobilitetsexpert på Easypark.

Malmöborna mest missnöjda Malmö sticker ut med sitt missnöje – både gentemot riksgenomsnittet och de andra storstäderna. Där tycker nämligen hela 62 procent att det borde finnas fler parkeringsplatser medan endast en femtedel (23%) svarar att det är bra som det är. I Stockholm tycker hälften att det behövs fler parkeringsplatser. Göteborgarna tycks däremot relativt nöjda med parkeringssituationen i staden. Trots att de kör mer än de som bor i Malmö och Stockholm så svarar färre än hälften (44%) att det behövs fler parkeringsplatser i staden. Dessutom anser 39 procent av göteborgarna att det är bra som det är.