Nyheter

Goodyear lanserar den fjärde utgåvan av undersökningen Sustainable Reality

Sustainable Reality-undersökningens mål är att identifiera insikter, framsteg och utmaningar med att integrera hållbara rutiner i åkeriernas verksamheter i Europa. Undersökningen organiseras av Goodyear och är tillgänglig på https://www.sustainablerealitysurvey.eu/sv/ fram till 21 juli 2024.

För varje slutförd undersökning planterar Goodyear ett träd, precis som de gjort de senaste tre åren. Undersökningen för 2024 kommer att omfatta frågor så att Goodyear kan spåra hur branschen har utvecklats över tid. Deltagarna blir tillfrågade om sina nuvarande hållbarhetsrutiner som bland annat omfattar användningen av miljövänlig teknologi, hur de följer miljölagstiftningen och hur hållbarhetsmålen implementeras.

Undersökningen utforskar utmaningarna med att införliva hållbara åtgärder samt vilka fördelar de anser sig få, som kostnadsbesparingar och bättre operativ effektivitet. Avvägningar mellan hållbarhet och prestanda I år introducerar undersökningen också en ny fråga för att bedöma om hållbarhet ofta införlivas på prestandans bekostnad.

Genom att inkludera den nya frågan vill Goodyear få djupare insikter om branschens bild av läget och potentiella uppoffringar för att längre fram kunna utveckla lösningar som effektivt integrerar hållbarhet utan att kompromissa med prestanda.

– Vi är stolta över att arbeta med åkerier i Europa via Sustainable Reality Survey för att få insikter om deras verksamhetsbeslut. Årets utgåva kommer att ge värdefulla data om framstegen, möjligheterna och utmaningarna på resan mot mer hållbar mobilitet, säger Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial EMEA på Goodyear.

Omfattande rapport ska ge ett riktmärke och bästa praxis för åkerioperatörer Liksom föregående år kommer hela rapporten för 2024 Sustainable Reality Survey vara tillgänglig för nerladdning senare i år. Den omfattande rapporten ger detaljerade analyser av branschens hållbarhetstrender och ger åkerioperatörer ett riktmärke för att mäta sina egna rutiner mot branschstandarden.

Den fungerar också som en resurs för att identifiera bästa praxis, förstå framväxande utmaningar och upptäcka innovativa lösningar som kan stärka både hållbarhet och operativ effektivitet.

2023 Sustainable Reality Survey avslöjade flera viktiga trender inom den europeiska transportbranschens tillvägagångssätt till hållbarhet.

Majoriteten av åkerierna som deltog i undersökningen såg hållbarhet som ”viktigt” eller ”väldigt viktigt”, och en tredjedel av åkerierna såg det som en kärnvärdering i företaget. Undersökningen lyfte fram att hållbarhetsåtgärder allt mer ses som kostnadsbesparande strategier, och 39 % av åkerierna rapporterade att operativa kostnader sjunkit till följd av hållbara rutiner.

Stora åkerier, särskilt de med över 500 fordon, har bekräftat att ledningen definierar och implementerar hållbarhetsmål, och 75 % har redan påbörjat arbetet. Bränsleeffektiva däck har också vuxit som en populär komponent i hållbara strategier där 56 % av åkerier använder dem för att höja effektiviteten och sänka miljöpåverkan.

Resultaten understryker ett växande åtagande inom branschen att integrera hållbara rutiner samtidigt som de inte uppoffrar operativ effektivitet. Som en del av Sustainable Reality Survey 2024 kommer Goodyear fortsätta att plantera nya träd för varje undersökningssvar. Sedan 2001 har Goodyear redan bidragit till att över 7 000 träd har planterats i återbeskogningsprogram som leds av Tree-Nation.