Nyheter

OEM Electronics: ”Vi minskar våra Scope 3-utsläpp med Air France och KLM”

Att bidra till minskad klimatpåverkan innebär att koldioxidutsläppen måste reduceras. OEM Electronics har valt att köpa SAF-bränsle via Air France och KLM’s Corporate SAF-program för 50 % av företagets CO2-utsläpp från tjänsteresor med flyg 2023 och för 75 % av de beräknade CO2-utsläppen från tjänsteresor med flyg 2024.

– Vi är väldigt glada över att OEM Electronics har valt att reducera sina utsläpp från tjänsteresor med oss. Båda våra företag har tydliga mål och strategier för hur vi ska minska våra CO2-utsläpp, säger Maria Hagelberg, Sustainability Lead Air France och KLM North Europe.

En av de viktigaste åtgärderna för att reducera utsläppen från flyget är SAF.

SAF har samma egenskaper som traditionellt flygbränslefotogen, men det är tillverkat av förnybar råvara. Under 2023 och för andra året i rad har Air France-KLM gruppen varit den största användaren av SAF globalt. Gruppen använde totalt 16 % av all tillgänglig SAF, vilket var nästan dubbelt så mycket jämfört med 2022. Det innebar en total inblandning kring 1 % jämfört med ca 0.6 % 2022.

– I dagsläget mäter vi våra Scope 3 CO2-utsläpp i kategorierna godstransporter och tjänsteresor med flyg. Vi arbetar med att få med fler delar i Scope 3, genom att börja försöka ta reda på våra produkters utsläpp genom hela livscykeln. Under 2023 har vi fokuserat på att mäta och minska de delar som vi själv kan påverka, säger Emil Gustafsson, vd på OEM Electronics.

På oemelectronics.se hittar du mer information