Nyheter

Ett banbrytande initiativ för säkrare och mer hållbar urban mobilitet

VIA-Taxi representerar en unik satsning inom trafiksäkerhet och digital innovation där samarbeten mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi skapar förutsättningar för en säkrare och mer hållbar urban mobilitet. Projektsamarbetet skapar med hjälp av molnbaserad teknik en omfattande och realtidsbaserad bild av trafikförhållandena i städer baserat på verkligt trafikbeteende.

VIA-Taxi representerar en unik satsning inom trafiksäkerhet och digital innovation där samarbeten mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi skapar förutsättningar för en säkrare och mer hållbar urban mobilitet. Projektsamarbetet skapar med hjälp av molnbaserad teknik en omfattande och realtidsbaserad bild av trafikförhållandena i städer baserat på verkligt trafikbeteende.

– VIA-Taxi gör att vi tar ett stort steg mot att förbättra säkerheten för både våra förare och våra passagerare. Genom att använda avancerad datainsamling, analys och realtidsövervakning kan vi skapa en tryggare och mer pålitlig reseupplevelse för alla våra kunder, säger Sasa Vejzovic, Head of B2P och Tenders Nordics på Cabonline.

Målsättningen med projektet

VIA-Taxi är mer än bara ett tekniskt projekt. Det är en vision för en säkrare, mer effektiv och mer hållbar framtid inom urban mobilitet. Genom sitt unika tillvägagångssätt och sitt tydliga fokus på innovation och säkerhet, är VIA-Taxi redo att forma framtiden för trafiksäkerhet och persontransporter, inte bara i Norden, utan över hela världen.

Med ständig utveckling i ett starkt partnerskap har projektet potentialen att bli en verklig pionjär och förebild för framtida digitala trafiksäkerhetsinitiativ.

– Vi har tillsammans med våra partners skapat ett projekt som är ett banbrytande initiativ för att främja en säker och hållbar urban mobilitet. Tillsammans vill vi med hjälp av mätbarhet, realtidsdata och transparens skapa en ny och bättre standard för trafiksäkerhet, säger Johan Ljungström, Founder, Nollzon GreenTech.

Innovation och teknik i verkligheten

Förarens säkerhet och välbefinnande är en central prioritet för VIA-Taxi. Genom integrationen av Nollzons applikation ZeZo-score i sin plattform kan Cabonline i uppkopplad realtid samla in och analysera förarens beteendedata. Detta förbättrar förarnas arbetsmiljö samt tryggheten för passagerare och andra trafikanter.

Projektet har finansiellt stöd av Drive Sweden.

– Uppkopplade fordon har stor potential att förbättra trafiksäkerheten. Det blir spännande att se hur kördata från taxibilar och elsparkcyklar kan användas för att bättre förstå riskfyllda trafiksituationer, kommenterar Malin Andersson, programchef, Drive Sweden.

Skalbara affärsmodeller

VIA-Taxi handlar också om att skapa affärsmodeller som kan driva innovation och tillväxt inom transportsektorn. Genom att utveckla skalbara affärsmodeller för hantering och delning av trafiksäkerhetsdata, banar projektet vägen för en framtid där säkerhet och lönsamhet går hand i hand. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter och innovationer inom branschen.

Förutom Cabonline och Nollzon inkluderar projektet Drive Sweden Business Model Lab, KTH, EIT Urban Mobility Innovation Hub North, Chalmers, SAFER med flera. Genom sitt engagemang för kunskapsutbyte och internationell skalning av projektresultaten har VIA-Taxi potential att påverka framtidens transporter i Norden samt den globala diskussionen om trafiksäkerhet och innovation.

Foto: Pexels