Nyheter

Exempel på framgångsrik användning av AI 2024

Numera diskuteras användningen av AI i många olika sammanhang och denna glödheta marknad beräknas omsätta så mycket som 1800 miljarder dollar år 2030. Potentialen anses vara oändlig. Lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022 ses av många som starten på AIs rekordsnabba framfart och inom två månader hade tjänsten genererat 100 miljoner aktiva användare.

De flesta företag vill självklart hänga med på tåget och se hur AI kan hjälpa just dem att ta deras verksamhet till nästa nivå. Vad finns det då för viktiga trender för 2024 som är bra att känna till? Fem framgångsexempel kommer att beskrivas i denna artikel.

1. Smartare kundanpassning inom spel och shopping

AI kan generera en smartare marknadsföring samt en bättre och mer personligt anpassat upplevelse inom en mängd olika områden. Det blir enklare att ta snabba beslut i vardagen där det är lätt att översköljas av en mängd data och intryck

AI används till exempel för att ge personliga rekommendationer och tips inom e-handel, filmer och spel. Dessa baseras på vad personen tidigare visat intresse för online och vilka sökningar som gjorts. Om en person exempelvis har spelat en viss typ av slots på ett Svenskt Casino, så kan det dyka upp rekommendationer och tips på liknande spel.

Det finns även virtuella shopping-assistenter som kan ta fram personliga förslag på kläder, skor eller inredning utefter vad personen har köpt eller visat intresse för tidigare.

2. Co-pilots hjälper oss att bli mer effektiva och ta bättre beslut

Detta är en trend som förväntas växa och användas i stor utsträckning inom företag. Vad är då en co-pilot? Det är en form av virtuell assistent som hjälper till att sammanställa, planera och analysera en mängd data från olika informationskällor inom företaget, exempelvis från ekonomisystem, CRM och HR-system.

En anställd kan ställa en fråga och få ett rekordsnabbt svar, istället för att lägga energi och tid på att söka fram information i olika system och interna dokument.

Informationssökning och dataintegrering är två områden som generellt tar mycket tid i anspråk och därför kan en effektivisering bli väldigt lönsam.

3. Motverka avancerade bedrägerier

AI förväntas bli ett ännu mer effektivt verktyg för att motverka avancerade bedrägerier inom olika industrier, bland annat inom finanssektorn. Då kriminella använder än mer smarta och sofistikerade bedrägerimetoder, så behöver företag försvara sig med nya superkrafter och effektiva verktyg för att motverka detta.

4. Utbildning

Inom utbildningsområdet kan AI-tekniken användas för att ta fram nya och kostnadseffektiva utbildningar samt för att höja kunskapsnivån inom AI för anställda, organisationer och studenter.

Användning av AI chatbots

Så många som 6 av 10 anställda beräknas behöva utbildas i hur man gör smarta beställningar till de AI chatbots som arbetsgivaren använder, exempelvis ChatGPT. Genom en effektiv användning kan företaget göra stora tidsbesparingar när personalen söker information.

AI på skolor och universitet

Skolor på olika nivåer behöver lyfta fram ämnet i högre grad och utbilda sina elever inom AI från ett tidigt skede. En utmaning för skolorna är att utvecklingen går så snabbt samt att det råder brist på utbildade lärare.

5. Effektivare sjuk- och hälsovård

Inom denna sektor kan AI användas som ett effektivt verktyg för att höja nivån, kvaliteten och erbjuda mer personligt anpassad sjukvård. Sjukvården brottas med en stor mängd administration av olika slag som kan automatiseras och effektiviseras.

Verktyg baserade på generativ AI kommer att utvecklas för att ge mer individanpassade behandlingar. Läkare kan med hjälp av AI lättare ta välgrundade beslut och erbjuda mer personliga behandlingsplaner.

Innovation i kombination med etik och hållbarhet

Under de kommande åren kommer det att hända mycket spännande inom AI-området och nya tjänster, verktyg och smarta lösningar kommer att ta plats i vardagen och på arbetsplatserna. Några av nyckelorden kommer att vara tidsbesparing, personalisering och innovation. Utvecklingen går snabbt och det är även viktigt att ta hänsyn till nya regleringar inom området samt fokusera på att använda tekniken på ett hållbart och etiskt sätt.