Nyheter

Kraftigt ökad omsättning för Zaptec Sverige under 2023

Laddboxföretaget Zaptec fortsätter visa en stark tillväxt i Sverige. Nya siffror från årsredovisningen 2023 visar en tydlig ökning av omsättningen, från 167 miljoner kronor (2022) till 408 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med cirka 144 procent. Elbilsägare och installatörer visar allt större efterfrågan på Zaptecs produkter.

Zaptec Sveriges årsredovisning för fjolåret visar på en ökad omsättning för femte året i rad. Nettoomsättningen för bolaget mer än fördubblades jämfört med 2022: från 167 miljoner kronor till 408 miljoner kronor 2023. Omsättningsökningen de senaste fem åren har varit exceptionell: 2020 låg omsättningen på 19,7 miljoner kronor och 2019 på 284 000 kronor.

– Den stora ökningen 2023 beror till stor del på ökad aktivitet och fler marknadsandelar i Sverige. Vi ser att marknaden är mogen och att intresset för elektrifiering växer stadigt. Allt fler inser nyttan med att gå över till att köra elbil, säger John Wastring interim vd på Zaptec Sverige.

Fler upptäcker Zaptec

Zaptec har lagt ett stort fokus på den svenska marknaden med bland annat den testvinnande Zaptec Go. Många nya kunder uppskattar Zaptecs erbjudande om laddboxar som kombinerar hög kvalitet, säkerhet, smart funktionalitet och stilren design.

– Alla positiva rekommendationer och vitsord från elbilsägare och installatörer får oss att vilja bli ännu bättre och skapa nya lösningar som kan hjälpa ännu fler människor och göra den gröna omställningen av transportsektorn möjlig, säger John Wastring.

Under 2023 startade Zaptec produktion i Tyskland för att möta efterfrågan på elbilsladdare. Något som har gett kortare väntetider på alla marknader, inklusive Sverige. Den potentiella kapaciteten har nu fördubblats. I slutet av året nåddes milstolpen 500 000 producerade laddboxar.

Ännu fler lösningar

Även i framtiden kommer Zaptec att fortsätta driva innovationen framåt för elbilsladdning. Exempelvis beviljades Zaptec under året ett patent för dynamisk fasbalansering. Patentet gör den norska tekniken för smart elanvändning unik.

– Zaptec är redan en av Sveriges ledande laddboxföretag och vi vill se till att vi kan hålla i den positionen. Framöver hoppas vi kunna bidra ännu mer till att utveckla laddboxmarknaden, exempelvis introducerade vi ett inbyggt mätinstrument som följer EU:s certifiering MID i laddboxarna under 2023. Detta gör det enklare för konsumenterna att verifiera att de får den ström de betalar för på offentliga laddstationer, avslutar John Wastring.

Foto: 👀 Mabel Amber, who will one day