Nyheter

Regional satsning på levande landsbygd ska ge Svedala kommun bättre bredbandstäckning

GlobalConnect, en av Nordens ledande aktörer inom digital infrastruktur, har tilldelats uppdraget att utöka fibernätverket i Svedala kommun. Satsningen på att förbättra den digitala infrastrukturen på landsbygden genomförs med stöd av Region Skåne och Svedala kommun.

Tillsammans investerar de totalt 6 miljoner kronor för att nå närmare målet på nära 100 procents täckning av fiberinfrastruktur för samtliga hushåll och företag i kommunen.

– För att klara av att bevara en livskraftig landsbygd krävs det en robust digital infrastruktur och vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Svedala kommun för att leverera höghastighetsanslutningar till kommunens invånare, säger Tomas Avenborg, Regionchef för GlobalConnect. Vi kommer arbeta nära kommunen för att uppfylla deras vision om att skapa ett mer anslutet och inkluderande Svedala.

Genom investeringen från region och kommun samt med fiberleverantörens GlobalConnects expertis kommer fler invånarna i Svedala att erbjudas en utökad, tillförlitlig och snabb internetåtkomst för att driva den digitala transformationen framåt och stärka samhällsutvecklingen i kommunen.

– Det är glädjande för Svedala kommuns invånare att satsningen nu kommer igång. Med den upphandlade entreprenören kan vi nu tillsammans starta den resa mot att de flesta i kommunen kan få erbjudande om att ansluta sig till fiber, säger kommunens IT-chef Niclas Söderlund.

Fiberutrullningen syftar i kommande skede om att skapa en förtätning av anslutna hushåll i Svedala. Efter sommaren startar ett beredningsarbete som kommer att omfatta 60 hushåll. Exakt tidplan kommer kommuniceras senare i år när detaljprojektering, markavtal samt nödvändiga tillstånd är på plats. Arbetet beräknas vara avslutat under 2025.