Nyheter

Miljardaffär infra/trafiksäkerhet: Ramudden förvärvar i Nordamerika – går mot intäkter om 10 miljarder

Sverigebaserade Ramudden Global, världsledande inom infrastruktursäkerhetstjänster, som meddelar att gruppen förvärvar RSG International och därigenom utökar sin närvaro i Nordamerika och stärker positionen som internationell koncern. Förvärvet av RSG innebär att koncernen kommer ha intäkter om ca 10 miljarder SEK och 5000 + anställda.

Under investmentbolaget Tritons ägande, sedan 2017, har Ramudden Global etablerats som global ledare inom infrastruktursäkerhet. Mer än 55 tilläggsförvärv har genomförts och gruppen har expanderat inom nya segment och lanserat innovativa digitala lösningar för fortsatt tillväxt.

Hans-Olov Blom, VD för Ramudden Global:

– Detta transformativa förvärv kommer att stärka vår närvaro i Nordamerika och möjliggöra nya produkter och lösningar genom tvärregionalt samarbete. RSG Internationals skala och värdekedjeintegrering ger en konkurrensfördel på en stor och växande marknad.

Triton förvärvade Ramudden i december 2017, följt av AVS (förvärvat i januari 2018), Chevron (förvärvat i april 2018) och Fero (förvärvat i juni 2019).

I slutet av 2020 slog Triton samman Ramudden, AVS, Chevron och Fero för att skapa en ledande aktör inom sektorn för infrastruktursäkerhetstjänster i Norden, Storbritannien, Tyskland och Belgien.

Med förvärvet av RSG International, Kanada-baserad ledare inom infrastruktursäkerhetstjänster, kommer koncernen att ha intäkter som överstiger 1 miljard euro och mer än 5 000 anställda. Förvärvet stärker Ramudden Globals internationella position genom att utöka sin närvaro i Nordamerika och skapa en internationell koncern.

Den nordamerikanska marknaden utgör en stor möjlighet för koncernen och medvinden på marknaden kommer att möjliggöra hållbar långsiktig tillväxt i regionen. Marknaden drivs av underliggande megatrender, såsom vägsäkerhet, urban mobilitet och investeringar i infrastruktur. Drivkrafter som stärks ytterligare av den regulatoriska miljön och ökat ESG-fokus.

Under Tritons ägande har Ramudden Global förvandlats till en global ledare inom infrastruktursäkerhetstjänster. Triton har tillämpat sin beprövade buy & build-strategi i hela koncernen och slutfört och integrerat mer än 55 tilläggsförvärv. Koncernen har framgångsrikt lyckats uppnå snabb expansion till nya segment, nya kundvertikaler och har lanserat innovativa digitala lösningar för att positionera sig för ytterligare tillväxt.

Foto: StockSnap