Nyheter

Peab får nytt vatten- och avloppsuppdrag i Nittedal

Peab har fått nytt uppdrag kopplat till det pågående infrastrukturprojektet i Nittedal där en helt ny avloppsledning byggs och huvudledningen uppgraderas. Beställare är Nittedals kommun och kontraktssumman uppgår till 106 miljoner norska kronor.

Infrastrukturprojektet består av två delar: Byggnation av en helt ny avloppsledning och uppgradering av en huvudledning mellan Åneby och Slätttum. En förbättring av ledningen i dessa områden är viktig för att säkerställa en hållbar och god vattenförsörjning till Nittedal under många år framöver. Peab tecknade kontrakt i april 2024 för projektet och får nu ett fortsättningsuppdrag.

Det nya uppdraget omfattar mark-, byggnads-, el-, VVS- och externt vatten och avlopp för två pumpstationer för avloppsvatten och tre avrinningsområden för vattenförsörjning till det kommunala nätet. I avrinningsområdet på Li ingår även en spolfunktion för en vattenledning och en separat del med styrfunktioner för delar av Nittedals kommuns avloppssystem.

– Vi uppskattar förtroendet från kommunen och tycker att det är mycket givande att kunna bidra med vår kompetens och våra resurser i ett projekt som är viktigt för framtida vattenförsörjning i Nittedal och en bättre vattenmiljö i Nitelva, säger Erik Hedvald Nilsen, vd för Peabs dotterbolag Arne Olav Lund som genomför uppdraget.

Uppdraget är en utförandeentreprenad och byggstart sker under sommaren 2024.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.

Foto: AOL