Nyheter

Eleda-bolag rustar upp järnväg i Norge

Bane NOR och Gjermundshaug Anlegg (som hör till Eleda-koncernen) har undertecknat ett avtal om att bygga ett nytt dubbelspår genom centrala Stange och att bygga om Stange-stationen.

Projektet är den fjärde stora entreprenaden i InterCity-projektet Kleverud-Sørli-Åkersvika, som omfattar 30 km nytt dubbelspår genom Stange kommun. Gjermundshaug Anlegg är sedan tidigare underentreprenör med ansvar för markarbeten vid bygget av den kilometerlånga järnvägsbron i Tangenvika som är en viktig del av InterCity-projektet.

Entreprenaden omfattar bland annat 1,8 km dubbelspår, järnvägstekniska installationer, bullerskärmar och en teknikbyggnad. Stange station byggs om till en väl fungerande knutpunkt med nya pendlarparkeringar, perrongtak, hissar samt gång- och cykelvägar. Arbetet omfattar även ett nytt vatten- och avloppssystem, en ny bussterminal och vägomläggningar. Kontraktet har ett värde på 1,1 miljarder norska kronor.

Utmanande uppdrag

– Bane NOR har en stor och viktig uppgift i att rulla ut morgondagens toppmoderna infrastruktur så att fler kan resa och transportera gods på våra utsläppsfria järnvägar. Att få ut rätt kvalitet och kompetens på marknaden för att lösa detta uppdrag är avgörande för oss. Dessutom har det varit viktigt att hitta lösningar som minimerar utsläppen och skyddar lokalbefolkningen under byggtiden, säger Eirik Harding Hansen, projektledare för megaprojekt på Bane NOR.

Effektiv och säker knutpunkt

– Vi är glada över att få vara med och utveckla Norges nya järnväg. Den nya stationen i Stange blir en effektiv knutpunkt med korta avstånd och tydlig information. Centralt för oss är att utformningen av stationen ska ge bra och säkra lösningar för fotgängare och cyklister i centrala Stange. Vår erfarenhet och våra tekniska lösningar kommer också att bidra till att minska utsläpp och påverkan på miljö och miljö. säger Pål Ligård, vd för Gjermundshaug Anlegg.

– Förtroendet från Bane NOR är ännu en bekräftelse på att vi är på rätt väg och utvecklas vidare inom järnvägssegmentet. Kontraktets omfattning säkrar arbetstillfällen för flera år framöver och möjliggör ytterligare utveckling och tillväxt, avslutar Pål Ligård.

Illustration av hur den nya Stangestationen skulle kunna se ut

Illustration: Sweco

Fakta om dubbelspår i Stange:
Utvecklingen av järnvägen genom Stange kommun, från Kleverud i söder till Åkersvika i norr, består av närmare 30 km nytt dubbelspår. Syftet med projektet är att säkerställa att sju person- och godståg kan gå i timmen i båda riktningarna mellan Hamar och Oslo.
Dubbelspåret är konstruerat för att tågen ska kunna köra i upp till 250 km i timmen.
Mellan Kleverud och Espa kommer det att byggas en ny järnvägstunnel på 3,1 km. Sedan fortsätter sträckan över Tangenvika på en järnvägsbro på över 1 km.
Dubbelspåret fortsätter över Tangenhalvön där ett helt nytt stationsområde kommer att byggas nordväst om dagens.
I norra delen av kommunen läggs sträckan dels längs de nuvarande järnvägsspåren, dels i ny terräng. Stange station byggs om och kommer att se ut som ny.