Nyheter

En milstolpe för logistik och transport

Det första eldrivna HCT-ekipaget (High Capacity Transport) började trafikera Norrköpings Hamn. Ett resultat av samarbetet mellan Alltransport, Rusta och Stadium. Det nya HCT-ekipaget möjliggör en fördubbling av kapaciteten jämfört med dagens transport.

– Vi är mycket stolta över att vara pionjärer inom såväl fossilfria som emissionsfria HCT-transporter i regionen. Den sista pusselbiten har nu fallit på plats och Norrköpings Kommun har gjort ett fint jobb med att prioritera arbetet med att rita in och godkänna kommunens vägar ut till hamnen. Det är ett stort steg framåt för hållbar och effektiv logistik och vi ser fram emot alla de fördelar som det kommer att ge våra kunder och partners, säger Mathias Lidén, VD på Alltransport.

Det nya eldrivna HCT-ekipaget kan lasta 2 x 40 fots container alternativt 4 x 20 fots container mot tidigare hälften. Ekipaget kommer dagligen att köra en fast slinga mellan Norrköpings Hamn, Stadium och Rusta. Samarbetet mellan Alltransport, Rusta och Stadium är ett bra exempel på hur företag kan arbeta tillsammans för att driva innovation och hållbarhet inom logistiksektorn.

– Det känns mycket bra att vi nu kan ta emot det första HCT-ekipaget till hamnen. Att det dessutom är eldrivet är extra positiv för våra kunder som får ett minskat klimattryck genom hela värdekedjan, säger Magnus Grimhed, Marknads- & försäljningschef, Norrköpings Hamn.

FAKTA
Med HCT, High Capacity Transport, avses godstrafik med längre och tyngre fordon än vad som tidigare har tillåtits som standard. Det enkla syftet är, att för samma godsmängd minska antalet lastbilar, vilket leder till klimatnytta, minskad trängsel på vägen och ökad effektivitet (lägre kostnader) för transportören. Färre fordon kan också delvis möta åkerinäringens utbredda problem med chaufförsbrist. Regelverket en bruttovikt upp till 74 ton (mot tidigare 64ton), samt en totallängd av max 34,5m. Det är närmare 30% längre än vad som tidigare tillåtits, vilket i praktiken innebär en möjlighet att minska antalet lastbilar med ca en tredjedel. Det är två olika regelverk för långa och tunga fordon och i de fall förutsättningarna uppfylls, kan fordon vara både långa och tunga.
Källa: Logistikia