Nyheter

Ny nationell gränsstrategi

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för integrerad gränsförvaltning. Den nationella integrerade gränsförvaltningen syftar till att säkerställa fri och laglig rörlighet över Schengengränserna, en ordnad migrationshantering samt bidra till att upptäcka, förebygga, förhindra och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

– Människor och varor passerar dagligen Sveriges gränser. Den illegala verksamheten kopplad till detta flöde göder den kriminella ekonomin och bidrar till att den gränsöverskridande brottsligheten växer sig starkare. Kontroll av personer och varor vid yttre gräns är viktiga verktyg för att förhindra och bekämpa gränsöverskridande brottslighet och strypa den kriminella ekonomin, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Enligt EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen ska EU:s medlemsstater anta nationella strategier för den europeiska integrerade gränsförvaltningen (European Integrated Border Management, EIBM). I den integrerade gränsförvaltningen ingår gränskontroll, återvändande och samarbetet mellan nationella myndigheter och EU:s institutioner. Regeringen har därför beslutat om en ny nationell strategi för integrerad gränsförvaltning som gäller för perioden 2024–2027.

– En effektiv gränskontroll gör att Sverige har kontroll över vilka personer som kommer till och vistas i landet. Denna nya strategi bidrar till en ordnad och hållbar migrationshantering, vilket är nödvändigt för att värna vårt fria och öppna samhälle, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Strategin har tagits fram av Polismyndigheten efter samråd med Kustbevakningen, Migrationsverket, Tullverket och Kriminalvården och i dialog med Säkerhetspolisen och Sjöfartsverket.