Nyheter

Stabil övergång till Transdev för Mälartåg

Söndag den 16 juni klockan 03.37 rullade det första tåget under Transdevs flagg enligt tidtabell ut från Gävle Centralstation. Övergången för 700 medarbetare och hela driften av Mälartåg från den tidigare operatören till Transdev har skett utan påverkan för resenärerna.

‒ Med medarbetarnas hjälp och med ett bra samarbete med den tidigare operatören och Mälardalstrafik har vi fått till en bra övergång. Självklart finns det finjusteringar att göra och intrimning av nya system, men över lag är vi mycket nöjda och glada över att resenärerna inte har påverkats av operatörsbytet, säger Sheron Fernando, affärschef för Transdevs uppdrag Mälartåg.

Trots stora störningar i tågtrafiken under den första veckan låg den sammanräknade punktligheten för Mälartåg för perioden 16–24 juni på 90 procent. Framför allt var det en brand i ett elskåp på Stockholm Central som ställde till det för tågtrafiken under veckan.

Branden ledde till att all trafik till och från Stockholm Central stoppades under morgonen den 19 juni och trafiken påverkades även under resten av dygnet. Olyckor, signalfel och obehöriga i spår är andra faktorer som påverkade punktligheten.

Senare under veckan och under stora delar av midsommarhelgen flöt trafiken på bra och punktligheten låg då på över 95 procent.

Under veckan var 1491 avgångar planerade. Generellt var fordonstillgången god och personalläget var balanserat även om det som alltid är ansträngt under sommarperioden. Endast ett fåtal avgångar behövde ställas in på grund av fordonsfel eller personalbrist.

‒ Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetarna och Mälardalstrafik för att leverera en stabil tågtrafik till resenärerna i Stockholm-Mälardalen, säger Sheron Fernando.