Nyheter

**Cybersäkerhet under Almedalsveckan – Men missar vi kraften i utbildning?**

I en tid där digitaliseringen tar fart som aldrig förr, blir Cybersäkerhet allt viktigare för företag i alla storlekar. Under Almedalsveckan lyfts många viktiga ämnen, och i år står Cybersäkerhet högt på agendan tillsammans med nätsäkerhet. Trots detta, är en avgörande faktor ofta frånvarande i diskussionerna: vikten av grundlig utbildning och ökad medvetenhet.

Detta är extra kritiskt för mikroföretag, småföretag och medelstora företag där resurserna kan vara begränsade.

Cybersäkerhet handlar inte bara om avancerad teknik och komplexa säkerhetssystem. Hjärtat i en säker organisation är dess anställdas kunskap och medvetenhet. Om personalen saknar förståelse och medvetenhet kring risker och sårbarheter kan även de starkaste säkerhetssystemen fallera.

Utbildning är nyckeln till att inte bara förebygga, utan också effektivt hantera de cyberhot som ständigt utvecklas och precis som inom personskyddet blir vi reaktiva istället för proaktiva, förklarar Dennis Lindström, VD på SWEPO Group AB.

För att stärka resiliensen erbjuder SWEPO Group AB skräddarsydda utbildningar som är anpassade efter de mindre företagens behov.

VD Dennis Lindström delar med sig av sin framtidsspaning på Youtube i en summerande video efter Almedalsveckan, där han understryker utbildningens kritiska roll i att sprida kunskap och medvetenhet bland företagsledare och medarbetare. Under hösten berättar han även att SWEPO Group kommer att lansera sitt dotterbolag, IASA Säkerhetsakademin, där flera framstående säkerhetsexperter kommer att dela med sig av sin kunskap i ett lättillgängligt, och underhållande, digitalt format.

Att investera i kontinuerlig utbildning och öka riskmedvetenheten internt är avgörande för att bygga upp en motståndskraft och återhämtningsförmåga inom företag av alla storlekar – men extra kritiskt för de mindre företagen med störst tillväxtpotential.

-Trots mer än 3 000 år av erfarenhet kring den mänskliga faktorns sårbarhet, fortsätter vi att bli manipulerade och lurade, ofta på grund av otillräcklig förståelse för risker och de egna sårbarheterna. Nu är det dags för alla företag, oavsett storlek, att ta detta på allvar och investera i sina anställdas säkerhetsmedvetenhet för en säkrare framtid, avslutar Dennis Lindström.

VD Dennis Lindström delar på Youtube