Nyheter

Kivra-utmanaren Billo tar in 90 miljoner och lanserar ny skalbar affärsmodell

Billo har genom en riktad emission tagit in 90 miljoner kronor i nytt kapital. Samtidigt lanserar man sitt nya erbjudande ”Post as a Service”, PaaS, som redan rönt intresse från flera stora företag.

Kivra-utmanaren Billo har säkrat kapital till ett värde av 90 miljoner kronor varav två tredjedelar är en kontantemission och en tredjedel i en konverterad bryggfinansering.

Finansieringen sker genom en riktad emission, primärt till existerande aktieägare, vilket skickar ett tydligt budskap, menar VD Johan Eklöf:

– Det känns väldigt bra och tryggt att förtroendet från aktieägarna är så stort. Det här ger oss stabilitet för att kunna genomföra alla de satsningar vi planerar. Jag tänker framför allt på vårt nya erbjudande Post as a Service, en väldigt skalbar lösning som ger bolag möjlighet att erbjuda sina kunder en säker, digital brevlåda.

Redan nu är intresset stort för Post as a Service-erbjudandet, som innebär att Billo levererar sin plattform till andra företag. På så sätt kan företagskunder erbjuda sina privatkunder en digital brevlåda som redan har alla nödvändiga statliga tillstånd och som möter de högt ställda kraven på säkerhet. Billo är i dialog med ett flertal stora företag – bland annat en nordisk storbank.

– Jag får tyvärr inte uppge namnet på banken, men det är en stor, etablerad bank. Vi har skrivit en avsiktsförklaring som innebär att vi vill samarbeta om de här frågorna. Det är naturligtvis mycket glädjande, säger Johan Eklöf.

För en tid sedan beslutades även att Christofer Ädel-Carlsson, grundare till Billo, helt ska lämna bolaget. Han har dock kvar ett mindre aktieinnehav, men har inget inflytande över verksamheten.

– Vi fattade ett gemensamt beslut om att gå skilda vägar. Jag önskar Christofer all lycka i framtiden.

Foto: One Seven