Nyheter

Stödet till regionala icke-statliga flygplatser utökas

Regeringen har beslutat om en ny förordning som innebär att fler icke-statliga flygplatser kan få bidrag för driftstöd. Bidraget ska kunna ges till såväl beredskapsflygplatser som flygplatser med statligt upphandlade flyglinjer.

– Flyget är viktigt för att säkra en god tillgänglighet och för att hela Sverige ska fungera. Det är av stor betydelse för samhällsviktiga och tidskritiska transporter och många gånger avgörande för näringslivets konkurrenskraft. Flyget är också viktigt för att det ska gå att resa och besöka nära och kära i olika delar av vårt avlånga land, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De regionala flygplatserna runt om i landet är betydelsefulla för att hela Sverige ska fungera. Samtidigt drivs flygplatserna med ekonomiska underskott, främst på grund av små trafikvolymer.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2024 att det statliga bidraget för driftstöd till kommunala och privata flygplatser skulle mer än fördubblas från dagens 103 miljoner kronor till 210 miljoner kronor årligen. Riksdagen har därefter godkänt förslaget.

Flyget ska bidra till den gröna omställningen. Därför innehåller förordningen inte bara krav på fossilfrihet för flygplatsverksamheten utan också möjligheten för flygplatser att få klimatbonus det år de blir fossilfria.

– Omställningen i flygsektorn sker nu och svenska företag visar vägen. Om bara några år kan vi ha elflyg i luften. Även andra tekniska lösningar tas fram i högt tempo. Det är viktigt att både säkra svensk flygplatsinfrastruktur och underlätta den gröna omställningen, fortsätter infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Förordningen innehåller en särskild kompensation till de allra nordligast belägna inlandsflygplatserna. I nordligaste Sverige är det generellt sett mer kostsamt att driva en flygplats till följd av längre perioder med vinterväderlek.

Trafikverket kommer, precis som tidigare, hantera ansökningar och besluta vilka flygplatser som beviljas bidrag.