Nyheter

Svensk Fordonsmarknad: Svagt första halvår

Enligt Mobility Swedens senaste nyregistreringsstatistik visar siffrorna för årets första sex månader siffror en nedgång med 6 procent för personbilar, 16 procent för tunga lastbilar och 29 procent för bussarna jämfört med föregående år.

Lätta lastbilar har samtidigt en uppgång på nära 8 procent i år, men minskade med en procent i juni. Årets nedgång speglar en fortsatt utmanande situation som leder till en äldre fordonsflotta, vilket har negativa effekter för trafiksäkerhet, miljö, hälsa och ekonomi.

Totalt registrerades 25 401 nya personbilar i juni, en minskning med 10 procent jämfört med samma månad förra året. I juni landade andelen laddbara personbilar på 56,5 procent. Under första halvåret uppgår andelen till drygt 55 procent där antalet elbilar minskat med 20 procent, medan laddhybrider ökat med 6 procent. Andelen elbilar i juni ligger dock på en hög nivå och landar på 35,9 procent, vilket är den högsta andelen för en månad under 2024.

– Det är glädjande att andelen elbilar nådde årsbästa i juni men vi ser samtidigt en stagnerande marknad vilket leder till en gradvis åldrande fordonsflotta. För att möta klimatmålen och stärka Sveriges konkurrenskraft är det avgörande att elektrifieringen accelereras, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Den publika laddinfrastrukturen i Sverige har under året ökat med över 1 000 laddpunkter per månad och passerade under juni 50 000 laddpunkter fördelat på över 7 000 laddstationer.

Det finns dock en risk för att utbyggnaden stannar av som en effekt av att takten på elfordonsförsäljningen saktat ned. Laddoperatörerna ser nu över sina utbyggnadsplaner och slår av på investeringstakten för att inte riskera att hamna i ekonomisk kris.

Marknadsläget för lätta lastbilar är fortsatt svagt och nyregistreringarna minskade i juni med cirka en procent. Första halvåret visar visserligen en ökning på nära 8 procent, men branschens interna orderläge visar på en avtagande marknad.

Andelen lätta elektriska lastbilar uppgick i juni till cirka 20 procent och totalt till nära 23 procent för första halvåret. Det svaga ekonomiska läget, särskilt inom byggsektorn, har även lett till att Mobility Sweden nu justerar ned årets prognos för lätta lastbilar, från 42 000 till 39 000 fordon. Även andelen eldrivna lätta lastbilar justeras ned från 30 procent till 25 procent, kopplat till ett svagt orderläge.

– Trots ett välkommet statligt stöd för lätta elektriska lastbilar ser vi att elektrifieringen saktar in även i detta segment. Detta är drivet av konjunkturläget, de sänkta dieselpriserna, men även att många kunder uppfattar klimatpremien som administrativt svår, fortsätter Mattias Bergman.

Tunga fordon har även de fortsatt utmanande, där registreringarna av tunga lastbilar i juni minskade med 14 procent och en total nedgång under första halvåret med drygt 16 procent jämfört med förra året. Av de nya tunga lastbilarna var i juni 8 procent eldrivna och hittills i år uppgår andelen till drygt 6 procent.

Fordonstillverkarna har tagit fram produkterna, nu är det viktigt att de möjliggörande faktorerna som laddinfrastruktur och styrmedel fortsätter att utvecklas så att marknaden kan ta fart.

Bussarnas nyregistreringar minskade med 64 procent i juni och med 29 procent för första halvåret. För elbussar är situationen ännu mer pressad, med en dramatisk minskning i år – inga nya elbussar registrerades i juni och under årets första sex månader är endast 3,5 procent elbussar, jämfört med nära 41 procent under samma period förra året.

Beslutet att avsluta stödet för elektriska stadsbussar anses av branschen vara ett misstag som behöver rättas till omgående genom att återinföra stödet ytterligare en tid.  

Foto: Erich Westendarp