Nyheter

Nyregistreringen av husvagnar minskar – husbilar ökar för första gången sedan 2022

Summeringen efter halvårsskiftet speglar en vår där konsumenterna oroats av inflation och höga räntor. Nyregistreringen av både husvagnar och husbilar minskar, dock är minskningen 2024 lägre än samma period 2023. Även försäljningen av begagnade fordon går fortsatt bra.

– Många konsumenter avvaktar fortfarande nyinvesteringar. Det finns en förväntan om att räntorna kommer gå ned och det gör att vissa kunder avvaktar, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Det finns egentligen ingen anledning att vänta, finansbolagen erbjuder redan idag attraktiva räntenivåer och just nu betalar återförsäljarna bra för ditt inbyte då efterfrågan på begagnade fordon är fortsatt stor, fortsätter Per Nilsson.

– Det är positivt att antalet nyregistrerade husbilar för första gången sedan 2022 visar på fler nyregistrerade fordon en enskild månad än samma månad ett år tillbaka. Regeringens aviserade borttagande av den orättvisa malusskatten har haft en positiv påverkan som gör att kunderna nu vågar investera i en ny husbil, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för juni 2024

Under juni månad 2024 registrerades 169 husvagnar. (Motsvarande månad föregående år registrerades 231.) Hittills under 2024 betyder det 935 registrerade husvagnar mot 1 208 under samma period 2023. I procent innebär detta en minskning med 22,60 %.

Husbilsregistreringar för juni 2024

Juni månads husbilsregistreringar visar 352, medan det i juni föregående år registrerades 342 husbilar. Hittills under kalenderåret 2024 har det totalt regi­strerats 1 389 husbilar, medan det under motsvarande period 2023 registrerades 1 533. I procent innebär detta en minskning med 9,39 % för år 2024.

Foto: RENE RAUSCHENBERGER