Nyheter

Öppnar för trafik 4 år tidigare än planerat

Trafikverket har, efter en noggrann genomförd utredning beslutat om att öppna en del av E4 Förbifart Stockholm tidigare än planerat. Delöppningen sker mellan Häggvik och Hjulsta och planeras öppna för trafik hösten 2026. Utredningen visar att en delöppning kommer minska restiden för trafikanterna och avlasta de större omkringliggande vägarna.

E4 Förbifart Stockholm är byggd i två delar; Häggvik till Hjulsta och Hjulsta till Kungens kurva. Trafikverket har under arbetet utrett frågan om att öppna en del av sträckan och sett att det finns flera fördelar med att öppna sträckan mellan Häggvik och Hjulsta tidigare. Framförallt minskar restiden för trafikanter och avlastar Kymlingelänken, Rotebroleden och E18 Enköpingsvägen, främst öster om E4 Förbifart Stockholm mot Trafikplats Rissne.

På sträckan Häggvik till Hjulsta är vägen och tunnlarna nästan färdigställda och de tekniska installationerna har påbörjats. Innan trafik kan släppas på måste alla tekniska system och säkerhetslösningar installeras klart och testas för att säkerställa att tunneln är trygg och säker att resa i.

– Det är glädjande att kunna delöppna sträckan mellan Häggvik och Hjulsta, en sträcka på 3,5 km, varav 1,8 km går i tunnel. Vi arbetar intensivt med att färdigställa installationerna och testa de tekniska systemen och ser fram emot att delöppna sträckan Häggvik – Hjulsta under hösten 2026, fyra år tidigare än planerat, säger Camilla Magnusson, projektchef E4 Förbifart Stockholm.

Mellan Kungens kurva och Hjulsta är det fortfarande arbeten kvar att utföra i tunneln och all teknisk utrustning ska även installeras och testas innan öppnande. Arbetet på hela sträckan fortsätter och år 2030 öppnar Trafikverket E4 Förbifart Stockholm i sin helhet.

Foto: One Seven 

Se filmen med projektchef Camilla Magnusson där hon berätta om delöppnandet och dess fördelar