Nyheter

Regeringen har beslutat att tre större investeringsobjekt får byggstartas

Regeringen har beslutat att tre investeringsobjekt får förberedas för byggstart 2027–2029. Beslutet berör det så kallade godsstråket genom Bergslagen, E4:an mellan Broänge och Daglösten i Västerbotten samt den så kallade Sydostlänken mellan Älmhult, Olofström och Blekinge kustbana.

– Regeringens beslut innebär att Trafikverket nu får gå vidare med tre projekt som inte bara är viktiga för våra godstransporter utan också för persontransporter och arbetspendling, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen gav den 18 januari 2024 Trafikverket i uppdrag att ta fram förnyat underlag för ett antal objekt som haft kostnadsökningar.

Efter att ha tagit del av Trafikverkets underlag har regeringen beslutat att Trafikverket får förbereda även följande investeringsobjekt för byggstart år 2027–2029:

E4:an (mötesseparering av väg mellan Broänge och Daglösten i Västerbotten)

Sydostlänken (elektrifiering och ny järnväg mellan Älmhult, Olofström och Blekinge kustbana)

Godsstråket genom Bergslagen (kapacitetshöjande åtgärder av järnväg mellan Mjölby i Östergötland och Storvik i Gästrikland)

– Regeringen ser positivt på Trafikverkets arbete med kostnadsminskande åtgärder för de objekt som nu beslutas, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.