Nyheter

Skatterättsnämnden: Skatteverket har fel om skattereduktion grön teknik för batterier och stödtjänster

Skatteverket har fel i sin bedömning om att installationen av batterier inte kan få skattereduktion, om batterierna gör annat än att enbart lagra egenproducerad el. Det konstaterar Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked som kom på onsdagen.

– Vi välkomnar Skatterättsnämndens besked som är en viktig indikation på hur skattereduktionen för grön teknik ska bedömas. Det vore positivt om ännu fler hushåll fick möjlighet att stötta elnätet och på så sätt både bidra till klimatomställningen och få större nytta av sina batterilager, säger Dan-Eric Archer, vd för energitjänsteföretaget CheckWatt.

Skatteverket är den myndighet som beslutar om skattereduktion för grön teknik. Vid årsskiftet ändrade Skatteverket sin tolkning av lagtexten och gjorde ett nytt ställningstagande som anger att batterilager ”uteslutande eller så gott som uteslutande” måste användas till att lagra egenproducerad el, exempelvis från solceller, för att ha rätt till skattereduktionen. Om systemet för lagring används till att ansluta sig för stödtjänster eller att köpa och sälja el kan skattereduktion enligt Skatteverket inte medges.

En privatperson valde att pröva ställningstagandet hos Skatterättsnämnden, som besvarar oklara rättsfrågor på skatteområdet. Personen ville installera solceller tillsammans med ett batteri som både lagrar egenproducerad el och är anslutet till CheckWatts system för smart styrning. Skatterättsnämnden har nu lämnat förhandsbesked om möjligheten att få skattereduktion för grön teknik för installationen.

I förhandsbeskedet klargör Skatterättsnämnden att installationer med smart styrning genom CheckWatts modul CM10 kan omfattas av skattereduktionen för grön teknik om det används i ett driftläge som kombinerar ökad egenanvändning och stödtjänster.

– Skatteverket har möjlighet att överklaga men vi hoppas att myndigheten ändrar sitt ställningstagande snarast. Mer energilagring är en nyckel för att snabbt kunna bygga ut den förnybara elproduktionen och genom att investera i batterier med smart styrning kan vanliga hushåll bidra med klimatnytta, avslutar Dan-Eric Archer.

Skatterättsnämnden klargör att begränsad laddning av batteriet från elnätet måste accepteras – i ansökan angiven till 5 procent. När det gäller användning av lagrad energi uppfylls lagens krav så snart batteriet till någon del används till att öka egenanvändningen. Förhandsbeskedet anger vidare att möjligheten att erhålla ”betydande intäkter” från stödtjänster inte är en orsak att neka skattereduktionen.

CheckWatt har bistått med teknisk och juridisk kompetens i ärendet.