Nyheter

Veidekke och Stockholm Vatten och Avfall minskade klimatpåverkan och kostnad i avloppstunnelprojekt

Veidekke och Stockholm Vatten och Avfall har i avloppstunnelprojektet mellan Bromma-Henriksdal lyckats minska klimatpåverkan med upp till ca 740 ton CO2 och spara 13 miljoner kronor. Detta tack vare stort gemensamt fokus på att minska behovet av betong i projektet.

I projektet fanns två sträckor där risk för större vatteninläckage identifierades under projekteringsarbetet. Bedömningen var att det var osäkert om konventionell bergdrift med förinjektering skulle räcka för att uppnå kraven gällande dessa två sträckor. En lösning med en betonglining projekterades för att kunna användas i det fall erforderlig täthet inte kunde uppnås.

I upphandlingen valde Stockholm Vatten att lägga in betonglining som option till ordinarie arbeten. För att uppmuntra till att alla i projektet skulle jobba för att uppnå kraven utan att behöva liningen så beslutades att ett incitament skulle falla ut om arbetet utfördes så pass bra att lining inte behövs.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur goda relationer i projekten kan skapa minskad klimatpåverkan samtidigt som kostnaden sänks. Alla i projektet – kund, projektör, entreprenör och leverantörer – har haft stort fokus på kvalitet och att få utförandet av injekteringen så bra som möjligt. Genom ett mycket bra och konstruktivt samarbete har sträckorna kunnat passeras utan behov av betonglining, säger Tomas Karlsson, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Utöver kostnadsbesparingen på 13 miljoner kronor så medför detta en betydande klimatbesparing, framförallt på grund av minskade mängder betong. Enligt beräkningar innebär det en besparing på uppemot 740 ton CO2.

Läs mer om Avloppstunnel Bromma-Henriksdal