Nyheter

Forsen tilldelas nya ramavtal inom spårväg åt Göteborgs Stad

Forsen har tilldelats nya ramavtal med Göteborgs Stad innefattande byggledning och besiktning inom spårvägssystemet. Avtalen som sträcker sig över 48 månader, innebär ett betydande steg i Forsens satsning inom spårbunden infrastruktur.

Uppdraget innebär att fungera som byggledare och beställarstöd inom delområdena som omfattar spårväg och stadsmiljöförvaltningens industrispår. Forsens byggledare kommer att fungera som beställarstöd och säkerställa att projekten genomförs effektivt och enligt stadens höga standarder.

Uppdragen omfattar:
Delområde 1: Byggledning Spår Forsen kommer att ansvara för byggledning inom teknikområdet spår, som inkluderar större spårvägsentreprenader. Dessa projekt utförs av enheten gata/spår och upphandlas separat.

Delområde 4: Industrispår och byggledning Detta delområde innefattar byggledning och beställarstöd för industrispår och järnvägsteknik, specifikt inom drift och underhåll. Forsen kommer att leverera teknisk expertis och samordning för att upprätthålla och förbättra stadens industrispårinfrastruktur.

Ramavtal för tredjepartsbesiktning av spårvägsanläggningen
Forsen har också fått i uppdrag att utföra tredjepartsbesiktning av stadsmiljöförvaltningens spårvägsbana. Detta inkluderar besiktning inom tre teknikområden: spår, växelstyrning och kontaktledning. Besiktningarna ska genomföras enligt stadens tekniska standarder och riktlinjer för att säkerställa att infrastrukturen uppfyller högsta kvalitets- och säkerhetskrav.

– Vi är mycket glada över att ha blivit tilldelade dessa ramavtal, detta är ett bevis på vår kompetens och vårt engagemang för att leverera högkvalitativa lösningar inom byggledning och besiktning. Vi ser fram emot att arbeta nära Göteborgs Stad för att förbättra stadens spårvägs- och spårinfrastruktur säger Annika Selin vd Forsen.