Nyheter

Abesiktning och NCC tecknar avtal om samarbete i flera infrastrukturprojekt

– Vi har arbetat med Abesiktning i flera tidigare projekt och vet att deras tekniska kunnande är stort. Det är viktigt för oss att kunna förlita oss på våra samarbetspartners expertis, säger Gustav Hagberg, projektchef på NCC.

Det första samarbetsprojektet innefattar nya vatten- och avloppsledningar i Grundsund, där Abesiktning ansvarar för riskanalys, besiktning och vibrationsmätning. Produktionsstarten är planerad till september 2024 och beräknas pågå fram till december 2024.

– Grundsund är ett kustsamhälle med många äldre fastigheter som ligger nära varandra, vilket gör det extra känsligt för sprängningar och vibrationer. Därför är kvalitativa riskanalyser avgörande under projektets gång. Utöver expertis inom omgivningspåverkan erbjuder Abesiktning även snabb service och korta kontaktvägar, säger Gustav Hagberg.

Abesiktning och NCC kommer även att samarbeta i projekt i Brastad och Fiskebäck i Lysekils kommun, där projektet i Fiskebäck planeras starta sommaren 2025. NCC:s ramavtal med det kommunala bolaget Leva Vatten AB innefattar ytterligare 17 projekt de kommande åren.

– Vi har haft en framgångsrik start på samarbetet och är redan i gång med inledande riskanalyser inför produktionsstarten efter sommaren. Vi är tacksamma för förtroendet från NCC och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Johan Sund, vd för Abesiktning.