Nyheter

En laddad sommar väntar på Circle K

Nya ultrasnabba laddare öppnas på löpande band och på bara ett år har Circle K närapå tredubblat sitt nätverk. Det innebär att 280 nya laddpunkter har öppnats under året. Nu har även utrullningen av betalkortsterminaler påbörjats intensivt och alla nya ultrasnabbladdare som kommer på plats har en effekt på 400 kW. Det bäddar för en enkel och smidig bilsommar för elbilisterna.

Circle K satsar lite extra på elbilskunderna inför sommartrafiken, speciellt prioriterade är de s.k. ”sommarstationerna” som är extra trafikintensiva. Att det ska vara snabbt och enkelt att ladda är något man tagit fasta på när man nu intensifierar utrullningen av betalkortsterminaler på hela kedjan, något som ska vara klart under året.

– Vi satsar hårt och kommer ha betalterminaler ute i hela stationsnätet innan året är slut. Det är hela två år före lagkravet, som säger att alla nya laddare över 50 kW måste ha detta samt att alla äldre laddare ska vara uppdaterade senast 2027. Vi gillar att ligga före, helt enkelt, säger Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility på Circle K.

Svenska elbilister gillar livet med elbil. Hela 86 % är nöjda med sitt köp och att hitta publika laddare längs väg är inget problem enligt en undersökning gjord av Kantar Media. Det som däremot är tydligt är att efterfrågan på fler riktigt snabba laddare är stor. Nästan hälften av elbilsägarna (46 %) tycker att det finns för få riktigt snabba laddare längs vägen.

– Förr var fokus på antal laddare som ställdes ut, nu är det minst lika viktigt med vilken effekt som laddarna har. Vi har länge byggt laddare med minst 300 kW, och de laddare som vi installerar nu är på hela 400 kW. Det betyder att de även är redo att ta hand om de nya bilarna som kommer ut på marknaden, vilket ligger i linje med vår strategi att bygga laddare som fungerar här och nu men som även håller för framtidens elbilar, avslutar Alterling.

Kedjan siktar på att få ner tiden det tar att ladda från 30–45 till under 10 minuter. Parallellt jobbar man hårt med tillgängligheten, och har därför prioriterat många laddpunkter på stationerna för att minska köer.

Circle K erbjuder laddning på närmare 120 stationer, varav majoriteten har en effekt på minst 300 kW. Utbyggnadstakten är hög, och redan 2026 har kedjan nått milstolpen 1000 laddpunkter. För laddning av tunga lastbilar var Circle K tidigt ute och har nu Sveriges största nätverk designat för tunga fordon. Innan året är slut kommer det finnas en bit över 100 laddpunkter för lastbilar i kedjans nätverk.