Nyheter

Icelandair transporterade två miljoner passagerare under första halvan av 2024

I juni 2024 transporterade Icelandair 514 000 passagerare, en minskning med 1 % jämfört med juni 2023. Under månaden reste 31 % till Island, 15 % från Island, 49 % via Island och 4 % inom Island. Beläggningsgraden var 83 % och punktligheten var 85,2 %, en ökning med 14,5 procentenheter jämfört med föregående år.

Hittills i år har Icelandair transporterat två miljoner passagerare, 7 % fler än förra året. Det har skett en betydande förändring i företagets passagerarmix; antalet via-passagerare ökade med 15 % i juni, medan antalet passagerare som reser till Island minskade jämfört med föregående år.

Detta visar på flexibiliteten i Icelandairs rutt-nätverk, som erbjuder möjligheten att byta fokus från en marknad till en annan när efterfrågan förändras. I detta fall, med en lägre efterfrågan till Island, har företaget ökat antalet via-passagerare avsevärt.

Bogi Nils Bogason, VD och koncernchef för Icelandair:

– I juni transporterade vi ett liknande antal passagerare som förra året, men vi ser en minskning i efterfrågan till Island jämfört med förra året. Som tidigare har vi utnyttjat flexibiliteten i vårt rutt-nätverk och ökat fokuset på via-passagerare, där hälften av våra passagerare reser över Atlanten med en kort mellanlandning på Island.

Icelandair är ett litet flygbolag på en mycket konkurrensutsatt marknad över Nordatlanten.

Därför var det mycket intressant att se en nyligen genomförd analys som visade att man är det flygbolag som utför flest transatlantiska flygningar med narrow body-plan. Det är här vår huvudsakliga konkurrensfördel ligger. Icelandair drar nytta av Islands geografiska läge för att erbjuda frekventa flygningar mellan över 50 destinationer i Europa och Nordamerika, med en mellanlandning på Island.

Företaget använder mindre och mer ekonomiska flygplan än många av sina konkurrenter, vilket ger en betydande fördel. Icelaindair har använt denna fördel för att starta tjänster till destinationer som har få internationella förbindelser, och därmed erbjuda de bästa rutterna över Atlanten. Nyliga exempel på destinationer som har varit särskilt framgångsrika är Raleigh-Durham, Detroit och Pittsburgh i USA.