Nyheter

Railway Metrics and Dynamics utökar produktportföljen med nytt patent

PRV har meddelat att man har för avsikt att godkänna patentansökan för Railway Metrics and Dynamics (RMD) egenutvecklade viktsensor. Dessa sensorer kan exakt och effektivt mäta ett järnvägsfordons vikt samt hur jämt lasten balanseras vid lastning.

Viktsensorer för järnvägen erbjuder många fördelar. Innan ett godståg kan avgå måste en vagnupptagning göras. Detta innebär att dokumentera vilken typ av vagnar tågsättet består av, hur mycket lasten väger och vilken position respektive vagn har i tågsättet. Detta kallas sammanfattande för ”tågsammansättning”.

Tågsammansättningen och vikter måste rapporteras till Trafikverket via systemet Topas. För närvarande sker rapporteringen till Topas manuellt – antingen via en applikation eller via ett tredjepartsgränssnitt och Common Interface.

RMD:s viktsensorer kan istället hantera både vagnupptagningen och rapporteringen helt automatiskt i framtiden, vilket eliminerar risken för mänskliga fel.

Automatisk vagnupptagning utan felkällor

Viktbegränsningar är avgörande. Olika vagnar har olika lastkapacitet och last olika densitet, och olika spårsträckor har specifika begränsningar. Noggrann viktberäkning är nödvändig, och den mänskliga faktorn innebär risk för felaktiga uppskattningar.

– Med våra viktsensorer kan vagnarna vägas med precision, vilket är betydelsefullt eftersom tågavgifterna baseras på just vikt. Dessutom vet man också vilken position vagnen har i tågsättet, vilket måste registreras i förväg, särskilt vid transport av farligt gods, säger Jan Lindqvist, VD för Railway Metrics and Dynamics.

Olika typer av gods, som timmer eller återvunnen metall, är svåra att bedöma vikten på. I det senare fallet är det också svårt att bedöma om vagnen är jämt lastad – något som är avgörande för att undvika för höga axeltryck och därmed påfrestningar på både vagn, hjul och spår.

– Viktsensorn har utvecklats under en tid och passar perfekt in i vårt ‘system av system’. Automatisk vagnupptagning sparar mycket tid och eliminerar risken för fel. Det är ett måste för digitaliseringen av järnvägen, avslutar Jan Lindqvist.

Patentansökan för RMD:s viktsensor förväntas bli beviljad under sommaren. Produkten är för närvarande under tillverkning för att kunna testas under hösten.