Nyheter

Charlotte Jansson är Inissions nya Chief Data Officer

Inission AB har utsett Charlotte Jansson som koncernens nya Chief Data Officer. Charlotte har flera års erfarenhet inom digitalisering, datastyrning och analys. Charlotte har tidigare innehaft nyckelpositioner hos Ericsson, H&M Group och Epidemic Sound, där hon framgångsrikt har lett initiativ för att etablera robusta ramverk för datastyrning för att säkerställa hög datakvalitet och säkerhet. Charlotte har en masterexamen i kemiteknik från Uppsala Universitet.

Som Chief Data Officer kommer Charlotte att ansvara för att utveckla och implementera övergripande strategi för data och digitalisering inom koncernen. Charlotte kommer att leda arbetet med att förbättra datastyrning, säkerställa datakvalitet samt driva datadrivna beslut och insikter.

– Data är en central tillgång som kan driva betydande affärsvärde. Som Chief Data Officer är det mitt ansvar att tillsammans med alla medarbetare maximera potentialen av våra dataresurser till förmån för affärsverksamheten, för att kunna fatta strategiska beslut och driva innovation. Vi ska också arbeta för att skapa djupare samarbeten inom koncernen och främja datadriven kultur för att identifiera nya affärsmöjligheter och öka effektivitet, säger Charlotte Jansson, Chief Data Officer Inission AB.

Fredrik Berghel, VD Inission AB fortsätter:

– Vi är glada över att välkomna Charlotte till Inission som vår nya Chief Digital Officer. Hon har internationell erfarenhet, är engagerad och med hennes ledarskap kommer vi kunna ta mer datadrivna strategiska beslut samt driva innovation och effektivitet i hela vår verksamhet. Charlotte kommer att spela en viktig roll när vi fortsätter vår resa mot en mer digital och innovativ framtid.