Nyheter

Joakim Jonsson ny arbetschef på Svevia

Den första juli tillträder Joakim Jonsson som ny arbetschef för Svevia division Drift Sydöst. Arbetschefsområdet sträcker sig längs Ostkusten från Västervik och Vimmerby ner längs Kalmar inklusive Öland, Blekinge och hela Skåne.

– På Svevia finns en spetskompetens inom vägunderhåll som är unik, vilket gör att vi ofta hittar de bästa kandidaterna i våra egna led, som Joakim Jonsson. I honom finns en driven entreprenör som har lång erfarenhet av produktionen med fokus på affären och goda kundrelationer. Samtidigt har Joakim den där insikten om värdet med att arbeta långsiktigt och metodiskt med rutiner, något som skapar en trygghet i organisationen och gör honom till en uppskattad ledare, säger Björn Johnsson, regionchef Syd, division Drift.

Joakim har fjorton år inom Svevia där han redan från start har arbetat med vägunderhåll inom division Drift. Han började som arbetsledare och har genom intern utbildning och utveckling sedan avancerat till en stabil och framgångsrik platschef och entreprenadchef.

– Det här är en utmaning som känns både spännande och utvecklande för mig personligen. Samtidigt känner jag en trygghet i vetskapen om att den organisation och de medarbetare som jag ska leda har lång erfarenhet och hög kompetens inom drift och underhåll av vägar och infrastruktur. Svevia är en väl etablerad aktör på marknaden i sydöst där vi har en betydande del av kontrakten på det statliga vägnätet men även inom andra segment. Ambitionen under de närmaste åren är att fortsätta växa på den privata och kommunala marknaden samt ta hand om den marknaden som vi redan har på bästa sätt, säger Joakim Jonsson.

På bilden: Joakim Jonsson

Foto: Mattias Johansson