Nyheter

Saab får beställning på mobilt luftvärnssystem från Litauen

Saab har fått en order från Litauens försvarsdepartement på det mobila luftvärnssystemet Mobile Short Range Air Defence (MSHORAD). Ordervärdet är cirka 1,3 miljarder SEK och leveranser är planerade 2025-2027.

Ordern läggs inom ett ramavtal gällande Saabs markbaserade korträckviddiga luftvärnssystem RBS 70 NG mellan Saab, Försvarets Materielverk (FMV) och den litauiska upphandlingsmyndigheten för försvarsmateriel.

Beställningen inkluderar mobila eldenheter, mobila radarenheter, ledningssystem, utbildning och en övningsversion av RBS 70 NG.

– Vi är stolta att fortsätta att bidra till Litauens försvar med vårt mobila luftvärnssystem MSHORAD, som är framtaget för att möta de nya hoten på slagfältet. Vår förmåga att utveckla såväl radar och eldenheter som ledningssystem gör att vi kan erbjuda den mest moderna och effektiva luftvärnslösningen som finns på marknaden, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics. 

– MSHORAD är anpassat för att skydda byggnader, områden och kritisk infrastruktur. Systemets mobilitet är en mycket viktig aspekt för det litauiska försvarets behov och MSHORAD kommer att stärka vår förmåga betydligt. Vi använder idag en tidigare generation av Saabs RBS 70 och Bolide-robotar, säger Litauens försvarsminister Laurynas Kasčiūnas.

MSHORAD är Saabs mobila luftvärnslösning som används för att snabbt och effektivt identifiera, motverka och neutralisera hot i luften. Systemet består av en mobil radarenhet baserad på Saabs radar Giraffe 1X och en mobil eldenhet baserad på Saabs robotsystem RBS 70 NG. Enheterna kopplas samman med Saabs ledningssystem för markbaserat luftvärn, GBAD C2.