Nyheter

Veidekke ska bygga Västlänkens deletapp Haga-Otterhällan

Veidekke har nu fått uppdraget av Trafikverket att bygga Västlänkens deletapp Haga-Otterhällan i centrala Göteborg. Projektet är en utförandeentreprenad på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. När upphandlingsprocessen startade, innan projekteringen var färdigställd, angavs ett kalkylerat värde om 430 MSEK.

Projektet startar omgående och förväntats vara färdigställt våren 2029.

– Vi är väldigt nöjda över att ha fått uppdraget att bygga deletapp Haga-Otterhällan. Det visar att vi och vår organisation har förtjänat förtroendet för utmanande projekt med denna komplexitet, säger Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke Anläggning Väst.

Otterhällan är den andra av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga. Delprojekt Ot-terhällan består av en bergtunneldel mellan delprojekt Rosenlund och delprojekt Stora Hamn-kanalen. Kontraktet omfattar en sträcka på ungefär 500 meter mellan Rosenlundsplatsen och Hamnkanalen och består av en dubbelspårstunnel och två servicetunnlar i berg.

Genom del-projektet kommer Västlänken att passera ett antal underjordiska konstruktioner, till exempel Götatunneln, garage och skyddsrum samt anlägga två stycken betongbroar.

Läs mer om Västlänken