Nyheter

Vy kör Norrtåg till december 2025

Igår beslutade Norrtågs styrelse vem som ska köra Norrtågstrafiken från december 2025 och tio år framåt. Vy Tåg, som kör trafiken i dag, får lämna över till annan part. 

– Det var riktigt tråkigt. Men vi har ett och ett halvt år kvar, och vi ska fortsätta ända in i kaklet, och leverera med flaggan i topp, säger vd Dag Lokrantz.  

Vy har lagt ner mycket energi och resurser under anbudsarbetet och levererat ett anbud som säkrade hög kvalitet för Norrtåg under hela anbudstiden, och som dessutom var ekonomiskt hållbart.

Vy Tåg hade ett bra anbud, men tyvärr visade det sig att vi inte kunde konkurrera med priset.

– Det är både en fördel och en nackdel att ha god kännedom om en affär. Vi vet vad saker och ting kostar och vi vill inte prisa ut oss, fortsätter Dag Lokrantz-Bernitz.

Vy Tåg fortsätter sin satsning i Sverige. Några av bolagets marknadsfördelar, menar Lokrantz-Bernitz, är den starka företagskulturen och organisationens kompetenta medarbetare:

– Vi har låg personalomsättning och nöjda resenärer. Dessutom har vi ingen personalbrist vilket är en viktig komponent för stabil trafik.

Vy Tåg ägs av norska Vygruppen och koncerndirektören för tåg, Erik Røhne, har en stark tillit det svenska dotterbolaget:

– Vi stöttar våra kollegor i arbetet med att över tid växa på den svenska marknaden.