Nyheter

Nytt nordiskt samarbete för tillgängligt luftrum

De nordiska länderna ingår ett samarbete för att främja tillgängligheten till Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges luftrum för Natos flygverksamhet. En samarbetsförklaring undertecknades den 9 juli av ländernas försvarsministrar i samband med Natos toppmöte i Washington.

Ett starkt Norden stärker Natos avskräcknings- och försvarsförmåga i Europa. Det ökar avsevärt Natos samlade militära kapacitet och underlättar ytterligare militärt samarbete och integrationsinsatser mellan de nordiska länderna.

– Genom att vi fördjupar samarbetet i Norden om luftrummet stärks den militära integrationen mellan våra länder samtidigt som hela Nato får tillgång till större sammanhängande områden för avskräckning, övningar och träningsverksamhet i luften, säger försvarsminister Pål Jonson som undertecknade förklaringen om samarbete för Sveriges räkning.

Tillgång till gränsöverskridande luftrum används för utbildning och övning med modernt stridsflyg och för luftbevakning, så kallad air policing. Tillgång till gränsöverskridande och tillräckligt stora luftrumsvolymer är också en av de viktigaste förutsättningarna för Natos luft- och missilförsvar.