Nyheter

Railway Metrics and Dynamics inleder serieproduktion av bolagets produkter

Under våren har RMD haft god efterfrågan på sina produkter. Bolaget har därför beslutat sig för att inleda serieproduktion och då initialt producera 120 PMU:er (Performance Monitoring Units) och 100 backkameror för leverans till kunder under hösten i år.

– Intresset för RMD:s digitaliseringsprodukter har varit stort och beställningarna har kommit in enligt planen. Nu startar vi serieproduktionen här i Sverige, berättar Jan Lindqvist, VD för Railway Metrics and Dynamics.

PMU:ernas sensorteknologi är navet i RMD:s ”system i system” för digitalisering av järnvägen. De ger detaljerad information om både lok, vagnar och infrastruktur och analyserar interaktionen där emellan i realtid.

Backkamerorna erbjuder övervakning av bakre delen av tåg i realtid och höjer säkerheten avsevärt samt hjälper till att effektivisera godstågsoperatörers verksamheter.

– Vi bedömer att marknaden för backkamerorna ligger nånstans mellan 800-1000 enheter enbart i Sverige. Den feedback vi hittills fått från användarna har varit mycket bra, avslutar Jan Lindqvist