Nyheter

Skanska tecknar avtal för överdäckning av Stadsgårdsleden vid Slussen, Stockholm, för cirka två miljarder kronor

Skanska har tecknat ytterligare ett avtal med Stockholms Stad kopplat till ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Det nya kontraktet är värt cirka två miljarder kronor vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det tredje kvartalet 2024.

Entreprenaden SN82, omfattar byggnation av tre tunnlar (Stadsgårdsledstunneln, Servicetunneln och Saltsjöbanan), finplanering av Katarinaparken och Katarinaplan, handelsytor samt ledningsarbeten. 

Entreprenaden är belägen på norra Södermalm, öster om Slussen, mellan Stadsgårdskajen och de norra byggnaderna på Katarinavägen.

Byggstart är planerad till augusti 2024 och projektet ska vara färdigställt i slutet av 2028.