Nyheter

Sweco bistår Trafikverket i utbyggnaden av Ostkustbanan

Sweco ska bistå Trafikverket med en rad konsulttjänster för en omfattande utbyggnad av delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Ordervärdet för Sweco är uppskattat till cirka 400 miljoner. Uppdraget som pågår från 2024 fram till 2035 omfattar projektering inom järnväg, väg- och anläggning, byggnadskonstruktion, arkitektur, vatten och avlopp samt rådgivning inom miljö och digitala lösningar. Syftet med utbyggnaden ”Fyra spår till Uppsala” är att möta det ökade behovet av hållbar person- och godstrafik i området mellan Uppsala och Stockholm.

Regionerna kring Uppsala och Stockholm växer i snabb takt och den tvåspåriga järnvägstrafik som förbinder städerna är idag maximalt utnyttjad för både persontrafik och gods. För att öka kapaciteten och punktligheten i tågtrafiken har Trafikverket ett regeringsuppdrag att genomföra en omfattande utbyggnad av sträckan.

Swecos uppdrag består i att ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för två nya järnvägsspår, nya planskilda korsningar och en ny station i Bergsbrunna, för den nya sträckan av Ostkustbanan som ska gå från Uppsala C till den nya stationen i Bergsbrunna. Samtidigt ska Uppsala Centralstation utvecklas för att kunna ta emot fler tåg och resenärer.

– Vi ser fram emot fortsatt förtroende från Trafikverket och att vara rådgivare i detta stora och komplicerade infrastrukturprojekt, som är så viktigt för både resenärer och näringsliv i de snabbväxande regionerna kring Uppsala och Stockholm. Mer gods kommer att kunna transporteras klimatsmart och för resenärer innebär utbyggnaden punktligare tåg, fler avgångar och smidigare hållbara resor, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco i Sverige.

– Sweco har stor erfarenhet av komplexa järnvägsprojekt och annan spårtrafik och vi bidrar med expertis i en mängd kundprojekt i Sverige och i Europa. Det görs nu stora och nödvändiga investeringar i Europa för att öka andelen hållbart resande och transporter i den pågående gröna omställningen. Då är det positivt för Sveriges utveckling och konkurrenskraft att det görs ambitiösa utbyggnader även här för ett ökat hållbart resande, fortsätter Ann-Louise Lökholm Klasson. 

Sweco är ett ledande europeiskt konsultföretag på transportområdet, med 6 000 experter inom mobilitet och aktiva resor, elektrifiering och fossilfria bränslen, trafiksäkerhet och klimatanpassning av infrastruktur. Swecos experter levererar teknisk expertis inom utredning och projektering av nya spår och järnvägar, samt inom drift och underhåll av befintliga spår och tillhörande infrastruktur, till aktörer över hela Europa.

Om Ostkustbanan
Järnvägen Ostkustbanan sträcker sig mellan Sundsvall och Stockholm och har en viktig funktion att knyta samman Sveriges regioner. Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av landets mest trafikerade, vilket till stor del beror på arbetspendling mellan Uppsala och huvudstadsregionen, samt persontrafik till Arlanda flygplats. Ostkustbanan är också en viktig länk för godstrafik.