Tag: tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company