Nyheter

Bra bonus-malus – men glöm inte detaljer och helhet

Regeringen har presenterat sitt förslag till bonus-malus för att främja miljöbilar med låga utsläpp. Förslaget, som är en del av höstbudgeten, innebär höjda bonusnivåer jämfört med tidigare förslag. Bonus för gasbilar höjs från 7500 kronor till 10000 kronor.

– Det är ett välkommet besked att gasbilarnas bonus höjs. Gasbilar är en av de bästa miljöbilarna på marknaden till ett överkomligt pris. Alla ska kunna ha råd med en bra miljöbil. Under första halvåret 2017 hade fordonsgasen en biogasandel på över 80 procent. Nu följer andra länder Sveriges exempel och satsar allt mer på biogas, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige, och försätter:

– Glöm inte detaljerna i bonus-malus. Alla bilar som får en bonus ska naturligtvis klassificeras som ”klimatbonusbil”. Det gjorde märkligt nog inte gasbilarna i det tidigare förslaget. Nu finns en möjlighet att korrigera misstaget.

smovm2wuju58j2cmlyceq
Bonus malus presenterades tillsammans med införandet av en reduktionsplikt för låginblandning av vätskeformiga biodrivmedel nästa år. Men förslaget måste också sättas i relation till andra frågor:

– Se helheten. Nu diskuteras förslag på nya miljözoner. Studier visar att biogas och el är den bästa kombinationen för både klimat och luft. Det måste förslaget ta hänsyn till, säger Maria Malmkvist, och tillägger:

– Regeringen måste ta ett helhetsgrepp. Tillsätt en utredning om hur biogasen ska främjas inom transportsektorn, men även inom exempelvis industrin. Dagens snedvridna konkurrensförhållande, med import av subventionerad biogas, måste rättas till. Utan ökad produktion och användning av biogas i Sverige kan inte de samlade klimat- och miljömålen uppnås.

Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Foto: Energigas Sverige
Redaktionen

Av Redaktionen