Nyheter

Nya bilar ökade med 8,9 procent i augusti

Under augusti månad 2017 nyregistrerades 31 373 personbilar, en ökning med 8,9 procent jämfört med augusti månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 46,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med 1 procentenhet jämfört med augusti föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,7 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,8 procent under augusti 2016.

Knappt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

y1rzasjaaneod4egepwh

Av de nyregistrerade bilarna var 30400 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 973 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 26881 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4492 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade med 13,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Mopeder klass 1 har ökat nyregistreringarna hittills i år med 16 procent jämfört med föregående år, det är de 4-hjuliga mopederna som står för den största procentuella ökningen av “Mopeder klass 1”.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Källa: Trafikanalys
Redaktionen

Av Redaktionen