Nyheter

STRABAG bygger Bergtunnel Akalla, en del av Förbifart Stockholm

STRABAG Sverige AB har fått uppdraget av Trafikverket att bygga Bergtunnel Akalla, en del av Förbifart Stockholm. I entreprenaden som är värd cirka 442 miljoner SEK ingår bergschakt, markarbeten, betongarbeten och inklädnad av två parallella motorvägstunnlar. Totalt ingår cirka 2,5 km (2 X 1,23 km) bergtunnel samt utförande av ELDU- och VA-station.

Utrymningstunnlar mellan motorvägstunnlarna samt övriga utrymmen för installationer och eldrift ingår. Byggstart planeras i januari 2018 och entreprenaden beräknas pågå i 3,5 år.

– Vi är glada och hedrade över att få fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Trafikverket på det viktiga projektet Förbifart Stockholm, säger Thomas Birtel, VD STRABAG SE.

* En del av Sveriges största väg- och tunnelprojekt
* Kontraktsvärde 442 miljoner SEK
* Uppdraget omfattar byggnation av två parallella motorvägstunnlar med en total längd om 2.5 km

ab akalla bild

ZÜBLIN Scandinavia AB, en del av STRABAG koncernen, arbetar sedan april 2016 med delentreprenaden Trafikplats Akalla i projektet Förbifart Stockholm. Tidigare projekt i Sverige innefattar bland annat Norra länken och Citybanan i Stockholm och Marieholmstunneln i Göteborg. Exempel på andra projekt i Skandinavien som STRABAG bygger är Ulriken tunneln i Norge och den nya Metrocityringen i Köpenhamn.

STRABAG SE är en av Europas ledande teknikkoncerner för bygg- och anläggningstjänster, en ledare inom innovation och finansiell styrka.

Foto: Trafikverket
Redaktionen