Nyheter

Vad är framtiden för diesel i företagens vagnparker? Arval lanserar guide

Arval, världsledande inom fordonsleasing i multi-brand fullserviceleasing-branschen, delar sin ståndpunkt kring användningen av diesel i vagnparker. Arval är hängivna att stödja sina kunder genom en större övergång mot en mer miljövänlig mix av drivmedel.

På kort sikt kvarstår diesel som nödvändigt för denna övergång och står för två tredjedelar av fordonsregistreringarna av bilar och lätta lastbilar till vagnparker i Europa.

I kontext till 2017 Bonn Conference kring klimatförändringar (COP 23), har Arval beslutat att förmedla sin expertåsikt kring det pågående skiftet av diesel och angelägenheterna kring detta i en guide. I en avgörande politisk kontext, i synnerhet med nya politiska beslut över hela Europa, har Arval utformat denna guide för att tydliggöra det nuvarande läget för dieseln i Europa och även för att beskriva de möjliga alternativen.

ab drivmedel

Arval är övertygande om att dieseln på kort sikt kommer vara fortsatt viktig för att reducera koldioxidutsläppen. Detta kommer också att ge tillverkare tid att göra de nödvändiga investeringar som krävs för produktionen av alternativa och prisvärda fordon samt ge tid till offentliga myndigheter att utveckla den infrastruktur som krävs. Bensindrivna fordon och än viktigare, hybrider, har också en viktig roll i väntan på en mer generell tillgänglighet för helt eldrivna fordon, och har identifierats av Arvals experter som ett alternativ att titta på om vissa villkor uppfylls.

– Det var viktigt för oss att inventera användningen av drivmedel medan hela världen upplever ett oöverträffat skifte inom detta område. Detta tillvägagångssätt är också fördelaktigt för att stödja våra kunder mot än bättre lämpade lösningar, men också i att ta fram en mer global bild kring morgondagens mobilitet, säger Phillipe Bismut, VD, Arval.

Arvals strategi är därför att förenkla detta miljövänliga skifte för sina kunder genom att anpassa sina processer till ständigt föränderliga regler. I det här sammanhanget, har världsledaren inom multi-brand-fordonsleasing reviderat dess metod för att beräkna TCO, inklusive nya förarsegment samt kör- och platsmodeller. Arval tar också hänsyn till nya alternativ som fordonsdelning, vilka är effektiva tillägg till användningen av den egna bilen.

Redaktionen