Nyheter

Locums uppgift: Skapa förutsättningar för nya Norra Hagastaden

När Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in i NKS möjliggörs en omvandling av norra delen av Hagastaden till en variationsrik stadsdel med bostäder, arbetsplatser och närservice. Locum ska medverka i planeringen och utvecklingen av Norra Hagastaden. Locum anställer därför Magnus Nordberg (bilden) som ny projektområdeschef.

Magnus Nordberg är Locums nya projektområdeschef med ansvar för Norra Hagastaden. Han kommer direkt från Trafikförvaltningen där han varit programdirektör. Magnus har tidigare varit anställd på Locum som projektchef men har även erfarenhet från Ericsson och Diligentia. Han tillträder sin tjänst den 1 december.

ab locum magnus
– Det ska bli spännande att fortsätta arbeta med samhällsnyttig verksamhet och att utveckla fastigheter och stadsdelen. Under en tioårsperiod ska vi tillsammans med Landstingsstyrelsens förvaltning utveckla Norra Hagastaden och skapa förutsättningar för en ny stadsdel, säger Magnus Nordberg.

Enligt godkänt planprogram kan över 300000 m² bostäder och 120000 m² verksamhetsyta skapas på området. För att möjliggöra försäljnings- och utvecklingsplanerna krävs omfattande planeringsarbete, anpassning av befintlig infrastruktur, uppbyggnad av ny infrastruktur och åtgärder för ett antal befintliga byggnader.

– Landstinget har fattat beslut om att merparten av de egna sjukhusfastigheterna i de östra delarna av området ska avvecklas och avyttras över tid för att ge plats åt bostäder och andra verksamheter. Locums uppgift är att skapa förutsättningar för en försäljningen och tillskapandet av en ny stadsdel. Norra Hagastaden ska växa ihop med Stockholms stad och man ska få en känsla av en stadsdel, avslutar Magnus Nordberg.

Redaktionen

Av Redaktionen