Nyheter

Morgondagens parkeringsgarage är uppkopplat

Idag råder en hård konkurrens om parkeringsplatserna i Stockholms innerstad och gatuparkeringarna har blivit både dyrare och färre. Gatuparkeringens utbredning kommer behöva reduceras ytterligare för att ge mer plats åt fler människor samt möjliggöra för alternativa transporttjänster som börjat etablera sig. Morgondagens parkeringsgarage kommer kunna lösa problemet med framkomligheten i stan samt motivera och möjliggöra ett fossilfritt bilägande.

Framtidens parkering i city kommer inte vara byggt på bredden eller uppta värdefulla kvadratmeter ovanför mark. Innerstaden kommer bestå av fler människor i rörelse, fler elcyklar i linjetrafik och ett större utbud av samåkningstjänster som ständigt cirkulerar i stadskärnan. Detta kommer kräva mer plats och gatuparkeringen kommer behöva reduceras drastiskt för att få rörligheten att fungera.

Framtidens parkering kommer utgöras av mer effektiva och uppkopplade parkeringshus under jord, parkeringshus byggda på höjden samt vid infarter till städer. Idag har parkeringsgaragen blivit alltmer effektiva på att rymma fler bilar och informera om var lediga platser finns. När de självkörande bilarna etablerar sig kommer parkeringsgaragen kunna optimera sina utrymmen ännu bättre med tightare parkeringsfickor och lägre i tak.

ab garage

Idag utgör parkeringshusen även en viktig roll för Sveriges omställningen till ett fossilfritt bilägande, detta genom att koppla upp parkeringsplatsen och möjliggöra elbilsladdning för flera bilar samtidigt. Elbilsladdning sker smidigast där bilen ändå står parkerad under längre stunder såsom vid kontor och bostadsfastigheter. Om fastighetsägare och parkeringsbolag investerar i smart laddinfrastruktur som effektbalanserar ström resurseffektivt, så möjliggörs storskalig laddning för flertalet bilister.

CaCharge ser morgondagens parkering som uppkopplad i ett parkeringsgarage där flertalet bilar laddar samtidigt. Att erbjuda elbilsladdning ska vara en win-win affär för samtliga involverade parter. Vår lösning skapar affärsnytta för fastighetsägaren, gör det enkelt för hyresgästen att ställa om till en eldriven fordonsflotta och ger bilisten en skälig milkostnad.

För mer information om hur du framtidssäkrar parkeringsgaraget och motiverar elbilsladdning för en hel tjänstebilsflotta, gå in på www.cacharge.se alt. laddabilensommobilen.se

Redaktionen