Nyheter

Seamless får stororder på 20 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en initial order på 20 miljoner SEK från en mobiloperatör i Nigeria. Nigeria är den största marknaden i Afrika med 197 miljoner invånare och med över 165 miljoner mobilabonnenter.

Ordern omfattar installation av ett system för digital distribution och försäljning av elektroniska värdebevis. Den centrala delen av leveransen är SDS egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360. Den hanterar digitala konton, transaktioner, ger stöd för ett flertal andra tekniker, såsom att kommunicera med säljagenter, hantera affärslogik för kommission och incitament till återförsäljare.

Affären är ett resultat av ett långsiktigt arbete som SDS under de senaste två åren har drivit med mobiloperatören. Mobiloperatörens mål med investeringen är att skapa marknadstillväxt genom en högre digitaliseringsgrad av sin distribution och försäljning.

SDS samarbetar redan med en annan mobiloperatör som har över 40 miljoner mobilanvändare i Nigeria och kommer nu med sina lösningar att hantera och förmedla distribution och försäljning till nära 100 miljoner mobilabonnenter.

Mobiloperatören förväntar sig enligt egna prognoser att, efter lansering av systemet under 2019, kunna räkna hem investeringen inom några månader vilket visar på vilka effektiviseringar och affärsmöjligheter som kan skapas med SDS system ERS 360.

Leverans påbörjas omedelbart och SDS planerar att fullborda projektdelen av affären innan slutet av andra kvartalet nästa år. Intäkter förväntas komma redan under 2018 men merparten kommer under 2019. Denna order, tillsammans med övriga kundorder som annonserades nyligen, kommer att ge SDS ett bra utrymme för att på längre sikt utveckla nya affärer baserat på denna teknologi.

– Vi är stolta och glada att kunna kommunicera att vårt hårda arbete under de senaste två åren till att börja med har resulterat i denna storaffär med en ny kund och ett strategiskt affärssamarbete. Det är oerhört positivt att vi inom loppet av en månad har fått beställningar på system och lösningar som kommer att hantera digital distribution och försäljning till 120 miljoner mobilanvändare. Denna affär, som tillsammans den tidigare kommunicerade ordern i Etiopien motsvarar, som en jämförelse, mer än 25% av antalet europeiska mobilanvändare. Vi bevisar och befäster att vi har en stark position på marknaden och en förmåga att fortsätta växa i Afrika, säger Tommy Eriksson, VD på Seamless Distribution Systems.

Detta projekt med kunden i Nigeria är ett första steg och lägger grunden till ett nära samarbete där man kan förvänta sig att kunden kommer att utöka systemet med fler funktioner. Främst är det tjänsten ”Managed operations” där SDS kan leverera såväl teknisk som administrativ drift av systemet som kan förväntas.