Nyheter

Transiro nära ny affär på den indonesiska marknaden

Transiro är nära en affär där bolaget kommer leverera system som kopplar samtliga bussar som trafikerar Pulo Gebang till terminalens trafikledning. Transiro har tidigare informerat att man levererat trafikledningssystemet till Pulo Gebang.

Bolagets affär är att sälja en mjukvaruintegration som SaaS-lösning och dessutom erbjuda GPS-trackers till de bussar som inte har det. Transiro har med anledning av detta tecknat ett MoU med Izzytrack, en leverantör av GPS-system i Indonesien.

Värdet av affären bedöms vara 3-5 USD per buss och månad plus intäkt för hårdvaran. Ungefär 5000 bussar trafikerar Pulo Gebang, vilket gör att värdet på mjukvaruaffären uppskattas till omkring 1,6-2,7 miljoner kronor per år. Utöver detta så tillkommer intäkt per levererad GPS. Totala ordervärdet kommer sannolikt bli betydligt högre första året då bolaget estimerar att kunna sälja omkring 2000 GPS-trackers.

Under december i år väntas en stor lansering av hela systemet ske på Pulo Gebang med representanter från den indonesiska regeringen och den svenska ambassadören. Transiros leverans till denna terminal är en del av det MoU som tecknades mellan den svenska och indonesiska staten i maj 2017 avseende att svenska bolag ska hjälpa indonesiska staten modernisera transportsektorn. I samband med denna lansering förväntas regeringen i Indonesien skicka ut ett nytt krav att samtliga bussar skall vara utrustade med en GPS-tracker som ska vara kopplad mot Transiros back-end system på Pulo Gebang.

Bedömningen är att det nya kravet blir officiellt i december och att tecknandet av avtal därefter kan påbörjas med de ca 120 bussbolag som trafikerar Pulo Gebang. Detta uppskattas vara genomfört under första halvåret 2019.