Nyheter

Treårigt ramavtal värt cirka 29 miljoner euro

Eltels kommunikationsverksamhet i Danmark har tecknat ett treårigt FTTH (fiber till hemmet) ramavtal med Fibia, Danmarks största fiberföretag. Avtalet är värt cirka 29 miljoner euro.

Avtalet innebär att Eltel kommer att ansvara för utrullning och installation av fiber till minst 4000 hushåll årligen samt 350 kilometers gräventreprenad på Själland. Ramavtalet gäller i tre år från januari 2019 till januari 2022.

Foto: Eltel