Nyheter

Markexploatering bereder väg för nya bostäder i Sollentuna

Villor, stadsradhus och flerbostadshus. I Väsjöområdet i Sollentuna kommun i norra Stockholm pågår sedan 2015 markexploatering och stadsplanering för totalt cirka 4 400 framtida bostäder.

– Vi bygger gator och vägar och allmänna platser för parker och grönområden, berättar projektledare Rikard Dahlström på Sollentuna kommun.

Sollentuna kommuns nya område Väsjön blir en del av stadsdelen Edsberg. En naturnära stadsmiljö som växer fram mellan de två naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen.

På uppskattningsvis ett par kvadratkilometer planeras i en första etapp cirka 4 400 bostäder. Ungefär hälften uppförs på kommunalt såld mark.

Förutom vatten och avlopp ansvarar kommunen för planering och projektering av gator, parker och kajer. Lägg till mediaförsörjning och utbyggnad av förskolor och skolor

En del av Väsjöområdet har tidigare varit ett sommarstugeområde. På andra ställen kvarter med permanent småhusbebyggelse och industrier.

Så gott som allt rivs nu.

– För Sollentuna är det en av de sista ytorna i kommunen som tidigare är använda för olika verksamheter och som vi nu kan bebygga. Utan att behöva göra intrång på befintliga grönområden och ytor,

Det hindrar inte att arbetet med markexploatering i en varierad och kuperad terräng rymt en hel del utmaningar.

– Det är svår geoteknik i en stor del av exploateringen. Man kommer att bygga påldäck i ett stort antal kvarter. I andra delar är det ganska stora lutningar med höga berg, berättar Rikard Dahlström.

I det tidigare småhusområdet pågår redan hösten 2018 på sina ställen förtätning i form av nyproducerade småhus. Flerbostadshusens byggstart beräknas ske i början av 2019, med inflyttning första halvåret 2020.

Kollektiv linbana

Flerbostadshusen I Väsjöområdet uppförs i tre till sex våningar, med bland annat trä och sten som fasadmaterial.

– Vi vill uppnå en blandad gestaltning så det kan vara mycket olika material i husen.

Flerbostadshusens upplåtelseformer blir såväl hyresrätter som bostadsrätter. Även allmännyttiga Sollentunahem kommer att få markanvisningar i Väsjöområdet.

Kommunen planerar en linbana som ett lite ovanligt bidrag till kollektivtrafiken mellan Väsjön och Häggviks pendeltågsstation.

– Ungefär som en skidlift med gondoler.

I Väsjöområdet blir det nära till idrotts- och rekreationsområden. Närmare befintlig bebyggelse i Edsberg ligger redan idag tennishall, fotbollsplaner och skidbacken Väsjöbacken.

”Marknaden bestämmer”

I dagsläget sträcker sig Sollentuna kommuns planer för bostadsbyggande i Väsjöområdet fram till år 2032.

I slutändan bestämmer marknaden hur fort det kommer att gå, säger projektledare Rickard Dahlström på Sollentuna kommun.

FAKTA I KORTHET:

Exploatering för bostäder Norra Väsjön, Sollentuna

Byggstart: juni 2018–april 2020

Byggherre: Sollentuna Kommun

Markentreprenör: Järfälla Va & Byggentreprenad AB

Kostnad: 10-50 mkr