Nyheter

Pilotfish levererar fordons-IT till nederländska tåg

Stadler, den schweiziska tillverkaren av järnvägsmateriel, levererar 69 tåg till en kollektivtrafikoperatör i Nederländerna. I samband med detta, förser det göteborgsbaserade företaget Pilotfish varje tåg med en Vehicle Gateway, via den tyska IT-specialisten IVU Traffic Technologies AG, tillsammans med ett antal kärntjänster som ett molnbaserat backoffice-system. 

– Vi är glada över möjligheten att arbeta med IVU och Stadler, säger Pilotfish VD Tomas Gabinus.

Han fortsätter:

– Våra lösningar för bussar och spårvagnar har stor potential även för tåg, och den europeiska ITxPT-standarden gör det möjligt för nya och mindre aktörer att komma in på en relativt stängd marknad. Detta ökar konkurrensen och påskyndar innovation och utveckling. Pilotfish har under flera år arbetat för att öka öppenheten och kompatibiliteten inom IT-lösningar för kollektivtrafik.

Gateway-enheterna som Pilotfish levererar, kopplar olika IT-system ombord till varandra och till Internet. De integrerar alla inbyggda system som är kompatibla med den europeiska standarden ITxPT (Information Technology for Public Transport) och skapar en öppen IT-miljö ombord. Det molnbaserade backoffice-systemet och det användarvänliga gränssnittet gör informationen tillgänglig varifrån som helst via dator eller mobila enheter.

– Det är ett nöje att jobba med denna ambitiösa grupp av högprofilerade företag. Både Pilotfish, Stadler och operatören har bra idéer om framtiden för kollektivtrafiken och vi är stolta över att hantera systemintegrationen ombord på de nya tågen. Med bakgrund i vår omfattande erfarenhet av att leverera kraftfulla lösningar för kollektivtrafikföretag, har vi funnit en stark och pålitlig samarbetspartner i Pilotfish för att etablera ITxPT-standarden inom järnvägssektorn. Vi är glada över att kunna göra det här tillsammans, säger Matthias Rust, chefstekniker för IVU Traffic Technologies.

Pilotfish är också mycket öppna med sin kunskap. Via sina webbplatser och Busforce-bloggen informerar de om nya tekniska landvinningar inom IT för kollektivtrafik.

– Öppenhet med information innebär att vi tillsammans med andra utvecklare kan öka kunskapen hos kollektivtrafikoperatörer och myndigheter. ITxPT ökar konkurrensen och driver utveckling och effektivisering inom den europeiska kollektivtrafiken framåt, säger Tomas Gabinus.

Stadler som levererar tågen, är en schweizisk tillverkare av järnvägsmateriel, med en omfattande portfölj av höghastighets-, intercity- och regionala motorvagnståg, lokomotiv och järnvägsfordon. Stadler Rail har över 7,600 anställda. Upphandlingen går genom Berlin-baserade IVU Traffic Technologies AG, en leverantör av IT-lösningar med över 500 anställda och över 40 års erfarenhet av att säkerställa pålitliga transporter i världens storstäder.

– Samarbetet med Stadler och IVU, som båda har stort inflytande på den europeiska kollektivtrafikmarknaden, är mycket värdefullt för oss. Vi är också glada att få ett fotfäste i Nederländerna, som ett steg i vår strategi för global tillväxt. Vi vill göra vår del i att förbättra kollektivtrafiken tills den blir allas förstahandsval när det gäller färdmedel. Det måste göras globalt för att rädda miljön, säger Tomas Gabinus.